Jakość kształcenia

Pliki pdf do pobrania:

 1. Uchwała Nr 7/2022 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia 05.10.2022r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży

 

Pliki archiwalne:

 1. Uchwala Nr 2-2012 Senatu WSOZ TWP w Lomzy z dnia 24 maja 2012r. w sprawie Wewnetrznego Systemu Zapewnienia Jakosci Ksztalcenia oraz szczegolowych wzorow dokumentacji prog
 2. Uchwala Nr 6 – 2013 Senatu WSOZ TWP w Lomzy z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przyjecia regulaminu dyplomowania w ESOZ TWP w Lomzy
 3. Zarzadzenie Nr 9-2013 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 29 listopada 2013 w sprawie sposobu wykorzystania wnioskow z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentow
 4. Zarzadzenie Nr 11-2013 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie dzialania Uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania
 5. Zarzadzenie Nr 4-2014 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 01 pazdziernika 2014 w sprawie powolania Uczelnianego Biura Karier w WSOZ TWP w Lomzy
 6. Zarzadzenie Nr 6-2014 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 10 pazdziernika 2014 w sprawie powolania Opiekunow roku, Opiekuna praktyk zawodowych oraz Opiekuna studenckiego kola
 7. Zarzadzenie Nr 9-2014 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 7 pazdziernika 2014 w sprawie skladania deklaracji przez absolwentow WSOZTWP w Lomzy w celu monitorowania ich karier zaw
 8. Zarzadzenie Nr 10-2014 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 09 pazdziernika 2014 w sprawie Regulaminu Wydzialowej Komisji ds. Wewnetrznego Systemu Zapewnienia Jakosci Ksztalcenia
 9. Zarzadzenie Nr 11-2014 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 10 pazdziernika 2014 w sprawie wdrozenia procedury weryfikowania efektow ksztalcenia w trakcie calego procesu ksztalcenia
 10. Zarzadzenie Nr 12-2014 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 10 pazdziernika 2014 w sprawie opisu przedmiotu (sylabusa)
 11. Zarzadzenie Nr 14-2014 Rektora WSOZ TWP w lomzy z dnia 17 pazdziernika 2014 w sprawie zasad konstruowania programow ksztalcenia zgodnie z KRK dla Szkolnictwa Wyzszego