Żłobek

Żłobek TWP ” Pacynka”

Żłobek TWP PACYNKA funkcjonuje od 2015 roku w ramach porozumienia zawartego pomiędzy OR TWP w Łomży a Wyższą Szkołą Zawodową Ochrony Zdrowia TWP oraz Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży.

Studenci oraz pracownicy uczelni (wykładowcy, osoby  współpracujące  z uczelnią) mają możliwość skorzystania z opieki nad dziećmi w Żłobku.

Placówka mieści się w Łomży przy ul. Studenckiej 11.

Rekrutacja skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci studentów i pracowników w/w uczelni od  6 miesięcy do 3 roku życia (w wyjątkowych przypadkach do lat 4).