Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego WSZOZ TWP w Łomży uczestniczyli w konferencji naukowej „Zimowa Kardiologiczna Szkoła Ratowników Medycznych”

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego WSZOZ TWP w Łomży na konferencji naukowej „Zimowa Kardiologiczna Szkoła Ratowników Medycznych”

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego  WSZOZ TWP w Łomży uczestniczyli w konferencji naukowej „ Zimowa Kardiologiczna Szkoła Ratowników Medycznych” , Wisła 1-2 grudnia 2023 r. W ramach konferencji odbywały się również 2- dniowe  warsztaty praktyczne z zakresu  USG protokół FAST oraz FATE w ostrych stanach kardiologicznych . Studenci uczestniczyli w wielu sesjach naukowych realizowanych w ramach konferencji. Wyjazd był świetną okazją do poszerzenia wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności w pracy z pacjentami. Opiekun Koła oraz Członkowie Koła Studenckiego serdecznie dziękują Panu Rektorowi za sfinansowanie w całości  tej inicjatywy.

Poniżej przedstawiamy szeroki program, w którym uczestniczyli członkowie SKN RM

Ratownik medyczny i kardiolog dwa spojrzenia na jeden problem.

Gdzie powinien trafić pacjent z:

 • ostrym zespołem aortalnym. rat. med. Marcin Gałkiewicz, dr n. med. Marcin Krasoń
 • zatorem płucnym. rat. med. Kamil Barglik, dr n. med. Karolina Chodór-Rozwadowska, dr n. med. Andrzej Świątkowski
 • migotaniem przedsionków de novo. rat. med. Adam Stępka, dr hab. med. Michał Mazurek
 • nagłym zatrzymaniem krążenia. rat. med. dr n. med. Jacek Wawrzynek, dr hab. med. Paweł Nadziakiewicz

Zmiany w systemie PRM :

 • Problemy i wyzwania dla zawodu ratownika medycznego i systemu PRM. prof. AŚ, dr hab. med. Klaudiusz Nadolny
 • Magnes – co się dzieje, kiedy przyłożę magnes na rozrusznik lub defibrylator? dr hab. med Agnieszka Kotalczyk
 • Live-streaming i inne nowoczesne sposoby przekazywania danych – aspekt prawny. dr n. med. Paweł Musiał
 • Nowe leki w karetce? Dobutamina, dopamina i ketamina. dr n. med. Aleksandra Woźniak

Niewydolność serca: plugged czy unplugged? Co może zaproponować kardiologia?

Z prądem:

 • ICD, CRTP, CRTD, CSP. dr hab. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej, dr hab. med. Michał Mazurek

Bez prądu:

 • Impella, IABP. dr n. med. Andrzej Świątkowski, dr hab. med. Tomasz Podolecki
 • ECMO i LVAD (w tym reanimacja chorego z LVAD). dr hab. med. Tomasz Hrapkowicz

Kardiologiczna izba przyjęć to nie tylko „zawałówka”

 • Stany zagrożenia życia wynikające z wad zastawkowych. dr hab. n. med. Witold Streb
 • Zawał w ekg to nie tylko fala Pardee – różne oblicza zawału. rat. med. Kevin Truss, rat med. Mateusz Smołka
 • Interwencyjne metody leczenia wad zastawkowych. dr hab. med. Tomasz Podolecki
 • Zapalenie mięśnia serca, osierdzia, tako – tsubo, odwrócone tako-tsubo czy wreszcie zawał serca? dr hab. med. Monika Kozieł-Siołkowska, dr n. med. Agnieszka Kotalczyk