Samorząd Studencki

Samorząd Studencki  jest pośrednikiem pomiędzy uczelnią a  studentami. Uczestniczy w imieniu Studentów w rozwiązywaniu problemów i opiniuje decyzje wydawane przez Władze a wpływające na życie Uczelni, oraz przedstawia Władzom projekty studenckie i pomaga w ich realizacji.

Członkowie Samorządu działają również w wielu komisjach uczelnianych, m.in. stypendialnej, dyscyplinarnej, jakości kształcenia czy współpracy z otoczeniem gospodarczo – społecznym.

Skład Samorządu Studenckiego:

Adam Mazewski – Przewodniczący

Jakub Studniak – Z-ca Przewodniczącego

Rafał Majek – Sekretarz

Paweł Sychowski –  Członek

Przemysław Cekała – Członek

Kontakty do poszczególnych członków SS dostępne są w dziekanacie.

Członkiem może zostać każda osoba, która chciałaby mieć wpływ na to co dzieje się na Uczelni oraz sprawić aby studia były najlepszym okresem życia. Praca w tej organizacji daje możliwość sprawdzenia się na wielu frontach a znajomości tu zawarte często pozostają na lata.

Regulamin Samorządu Studenckiego