Zmiana na stanowisku Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ( TWP) w Łomży ogłasza zmiany w kierownictwie Uczelni. Dotychczasowy Rektor Prof. nzw. dr Witold Wincenciak po 12 latach kierowania Uczelnią przechodzi w stan spoczynku na zasłużoną emeryturę. Od 2 października 2023 r.  funkcję Rektora Uczelni objął dr Marek Wincenciak.

Prof. dr Witold Wincenciak, pierwszy rektor i założyciel Uczelni, łączył przez wiele lat stanowisko rektora z funkcją Prezesa Oddziału Regionalnego  TWP w Łomży i członka Zarządu Głównego TWP. Przez ponad 25 lat zajmował się kształceniem nauczycieli – pełniąc kolejno funkcję Dyrektora Studium Nauczycielskiego w Łomży, Dyrektora i Prodziekana Zamiejscowego Wydziału Pedagogicznego w Łomży Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, Zespołu Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce. Pełnił liczne funkcje społeczne, min. członka Rady i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów  w Łomży, i wiele innych. Rozporządza poważnym dorobkiem naukowym.

Dr Marek Wincenciak  – doktor nauk weterynaryjnych. Absolwent SGGW w Warszawie ( kierunek lekarski). Doktoryzował się na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego w SGGW w Warszawie. Uzyskał specjalizację w zakresie chorób zakaźnych w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Weterynaryjnych w Puławach. W latach 2002 – 2006 był zastępcą Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Białymstoku. Przez okres 12 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Oddziału w Białymstoku. Posiada liczne osiągnięcia naukowe oraz publikacje. Był organizatorem kilkunastu konferencji naukowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, pracował jako asystent w SGGW w Warszawie, był również wykładowcą WSZOZ TWP w Łomży. Pełnił inne funkcje społeczne min.  Prezesa Fundacji ‘ PRO BONO VETERINARIAE” .