Seminarium dla ratowników medycznych „Odwracalne przyczyny NZK”

Seminarium dla ratowników medycznych „Odwracalne przyczyny NZK” 8 pkt. edukacyjnych. Termin: 24.10.2019 (czwartek) Start: godz. 9:00 Koszt: 80,- PLN Wpłaty (… więcej)