Opłaty

Zarządzenie Nr 4/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, powtarzanie roku, semestru oraz przedmiotów w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie Nr 2/2022 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, powtarzanie roku ,semestru oraz przedmiotów w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie Nr 3/2022 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia 21 maja 2022 r w sprawie ustalenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, powtarzanie roku, semestru oraz przedmiotów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022.

Zarządzenie Nr 3/2023 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, powtarzanie roku ,semestru oraz przedmiotów w roku akademickim 2023/2024. Obowiązuje od 01.10.2023 r.

 

Wpisowe oraz opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na numer konta Uczelni:
53 8769 0002 0550 1515 2000 0010.

Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł

Wpisowe: 400,00 zł (nie obowiązuje przy rekrutacji na rok akademicki 2023/2024)