Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

W dniu 4 października  2014r o godz. 11.00   w auli II Liceum Ogólnokształcącego

w Łomży odbyła się uroczystość inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Ratownictwo Medyczne Wyższej Szkoły  Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży. Na uroczystość poza społecznością studencką, kadrą naukowo-dydaktyczną  przybyli również  przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych, lokalnych i ze świata medycyny. Wśród gości głos zabrał m. in. Wicewojewoda podlaski – Wojciech Dzierzgowski, poseł Lech Kołakowski, Wicepezydent m. Łomża Mirosława Kluczek, wójt gminy Łomża Jacek Albin  Nowakowski.

Immatrykulację  nowo przyjętych studentów  studiów Ratownictwa Medycznego przeprowadził Dziekan Wydziału Medycyny Ratunkowej i Katastrof dr Paweł Kołodziejczyk. Pierwszy rok studiów rozpocznie w b.r. 42 studentów.

Program uroczystości został wzbogacony  wręczeniem odznaczeń państwowych

i resortowych oraz  wręczeniem  dyplomów pierwszym absolwentom tej Uczelni. Odznaczeń medalem srebrnym „Za Długoletnią Służbę” przyznanym mgr Krystynie Ościłowicz i medalem KEN dr Beacie Zalewskiej – Szajdzie dokonał  Wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski i JM Rektor Witold Wincenciak.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Badania laboratoryjne ” wygłosił  dr hab. n. med. Sławomir Szajda.

wszoz-lomza10 wszoz-lomza09 wszoz-lomza08 wszoz-lomza07 wszoz-lomza06 wszoz-lomza05 wszoz-lomza04 wszoz-lomza03 wszoz-lomza02 wszoz-lomza01