Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2022

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia składają Rektor, pracownicy oraz cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży oraz Zarząd i pracownicy OR TWP w Lomży.


Wigilia Studentów 2022

17 grudnia 2022r. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe zorganizowane przez studentów  III roku.

W spotkaniu wzięli udział studenci III roku starostowie I i II roku oraz władze OR TWP w Łomży,  zaproszeni wykładowcy  i pracownicy administracyjni Uczelni.

 

Zdj. 1 Od lewej: Dyrektor OR TWP w Łomży mgr Robert Wincenciak, starosta III roku Kacper Kłos i student III roku Hubert Kabacik.

Zdj. 2. Studenci III roku Hubert Kabacik i Kacper Kłos

Zdj. 3. Kłos Prezes OR TWP w Łomży dr Maria Tocka składa życzenia świąteczne.

Zdj. 4. Kłos Prezes OR TWP w Łomży dr Maria Tocka składa życzenia świąteczne.

Zdj. 5 JM Rektor WSZOZ TWP w Łomży prof. dr Witold Wincenciak składa życzenia studentom oraz uczestnikom spotkania.

Zdj. 6 JM Rektor WSZOZ TWP w Łomży prof. dr Witold Wincenciak składa życzenia studentom oraz uczestnikom spotkania.