Oferta Płatnych Praktyk Studenckich w Łomży

OFERTA PŁATNYCH
PRAKTYK STUDENCKICH
w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym w Łomży

praktyki

W związku z uruchomieniem innowacyjnego Centrum Diagnostyczno-Leczniczego w Łomży zapraszamy studentów wszystkich kierunków medycznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć umiejętności praktyczne. Oferujemy pracę w formie płatnych praktyk w Punkcie Informacyjnym Obsługi Pacjenta. Do zakresu obowiązków będzie należało
w szczególności: informowanie o ofercie placówki i zasadach udzielania świadczeń, kierowanie ruchem pacjentów w placówce, obsługa szatni oraz w zależności od posiadanych kompetencji udział w realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych. Rozpoczęcie pracy od 1 września 2015 r.

 

Od studentów oczekujemy:

 • wysokiej kultury osobistej,
 • dobrej komunikacji z pacjentem,
 • autentycznego zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego.

 

Studentom oferujemy:

 • wynagrodzenie za każdą godzinę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnej organizacji,
 • elastyczną formę zatrudnienia w indywidualnie uzgodnionym czasie pracy,
 • dostęp do materiałów do badań do pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o złożenie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) pocztą tradycyjną lub e-mail do dnia 30 lipca 2015 r.

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

18-400 Łomża, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9

tel.: 862 166 556

e-mail: sekretariat@medycynalomza.pl

www.medycynalomza.pl


Wręczenie sztandaru WSZOZ TWP w Łomży

Od wczoraj, 20 czerwca, Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia może szczycić się własnym sztandarem. Na chorągiew poświęconą przez ks. bp Tadeusza Bronakowskiego pierwsze ślubowanie złożyli studenci WSZOZ Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej istnieje już 65 lat. Od dawna obecne jest także w Łomży, choć dopiero od 15 lat jako samodzielny oddział kierowany przez profesora Witolda Wincenciaka.

– Jestem bardzo zadowolony z tej uroczystości, albowiem dopisali goście, była młodzież, byli studenci, była piękna oprawa artystyczna, piękne wystąpienia merytoryczne. Chciałbym jeszcze raz z tej okazji bardzo serdecznie i gorąco podziękować księdzu biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu za piękną homilię, jaką wygłosił w trakcie poświęcenia i w trakcie całej celebracji związanej z oprawą, jaka miała miejsce w kościele – mówił rektor Wincenciak.

Po uroczystości w małym kościółku przy placu Jana Pawła II zebrani przeszli do sali Centrum Kultury przy szkołach katolickich, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W jej trakcie pamiątkowymi odznaczeniami uhonorowane zostały osoby, które zasłużyły się dla rozwoju łomżyńskiego oddziału TWP. Wśród nich byli m.in. dwaj byli prezydenci Łomży Jerzy Brzeziński i Mieczysław Czerniawski.

– Ja bardzo się cieszę, że ten oddział od piętnastu lat istnieje samodzielnie. Sam profil działalności TWP jest oczywiście bardzo szeroki. Ja pamiętam TWP sprzed wielu lat, gdzie zajmowano się tylko wiedzą powszechną. Dziś nasz oddział TWP słynie z tego, że stał się również uczelnią wyższą i to w ochronie zdrowia – podkreślał Mieczysław Czerniawski. – Poza tym zaistniało Przedszkole „Pinokio”, za które tyle mi się oberwało od niektórych radnych, ale dzisiaj ponad 100 maluchów już jest w tym przedszkolu i powstał również oddział żłobkowy. Myślę, że ta krytyka, która mnie spotkała… to przedszkole, ta idea sama się obroniła – dodał były prezydent Łomży.

Galeria zdjęć

źródło: mylomza.pl


Święto Uczelni 20 czerwca 2015 roku Uroczystość wręczenia sztandaru Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z okazji 65-lecia TWP i 15-lecia OR TWP w Łomży

Święto Uczelni 20 czerwca  2015 roku
Uroczysto
ść  wręczenia sztandaru
Wy
ższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
z
okazji 65-lecia TWP i 15-lecia OR TWP w 
Łomży

Łomża , 19.03. 2015 r.

 

W dniu 19 marca  2015 r. w siedzibie OR TWP w Łomży  przy ul. Mickiewicza 59 odbyło się posiedzenie z udziałem Rektora  Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  TWP w  Łomży, na którym powołano Komitet Fundacyjny  Sztandaru.

W skład Komitetu Fundacyjnego  Sztandaru weszli:

 1. dr Krystyna Wróblewska – przewodnicząca
 2. dr Krystyna Brzozowska – Przychodzeń – członek
 3. mgr Piotr Wycik – członek
 4. mgr Jan Karczewski – członek
 5. mgr Maria Tocka – członek
 6.  mgr Jerzy Brzeziński – członek
 7. dr n. med.  Zbigniew Paweł Kołodziejczyk – członek
 8. ks. dr Radosław Kubeł – członek
 9. mgr Iwona Chorążyczewska – Gałczyk – członek
 10. Aleksandra Wiszowata

Uchwała Nr 2/2015

Zarządu Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży

w sprawie nadania  sztandaru

Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia  TWP w Łomży

z dnia 19.03.2015 r.

 

Na podstawie § 1. ust. 10 Statutu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz § 11 Statutu Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży działając na podstawie wspólnego wniosku uczestników posiedzenia z udziałem Rektora  Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  TWP W Łomży, które odbyło się  19 marca 2015 r.  w siedzibie OR TWP
w Łomży  przy ul. Mickiewicza 59, na którym powołano Komitet Fundacyjny  Sztandaru uchwala się co następuje:

§ 1

Z dniem 20 czerwca 2015 r. nadaje się sztandar Wyższej Szkole Zawodowej  Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.

§ 2

 1. Wzór sztandaru określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ceremoniał używania sztandaru stanowi załącznik nr2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Komitetowi  Fundacyjnemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

awers 1 rewers

yaprosyenie


Film. Terapia zajęciowa w Łomży

Zapraszamy na nowy kierunek Terapia zajęciowa w Łomży