Oferta Płatnych Praktyk Studenckich w Łomży

OFERTA PŁATNYCH
PRAKTYK STUDENCKICH
w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym w Łomży

praktyki

W związku z uruchomieniem innowacyjnego Centrum Diagnostyczno-Leczniczego w Łomży zapraszamy studentów wszystkich kierunków medycznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć umiejętności praktyczne. Oferujemy pracę w formie płatnych praktyk w Punkcie Informacyjnym Obsługi Pacjenta. Do zakresu obowiązków będzie należało
w szczególności: informowanie o ofercie placówki i zasadach udzielania świadczeń, kierowanie ruchem pacjentów w placówce, obsługa szatni oraz w zależności od posiadanych kompetencji udział w realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych. Rozpoczęcie pracy od 1 września 2015 r.

 

Od studentów oczekujemy:

  • wysokiej kultury osobistej,
  • dobrej komunikacji z pacjentem,
  • autentycznego zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego.

 

Studentom oferujemy:

  • wynagrodzenie za każdą godzinę pracy,
  • możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnej organizacji,
  • elastyczną formę zatrudnienia w indywidualnie uzgodnionym czasie pracy,
  • dostęp do materiałów do badań do pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o złożenie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) pocztą tradycyjną lub e-mail do dnia 30 lipca 2015 r.

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

18-400 Łomża, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9

tel.: 862 166 556

e-mail: sekretariat@medycynalomza.pl

www.medycynalomza.pl