Studenckie Koło Naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO WSZOZ TWP W ŁOMŻY – znajdź nas na Facebook’u


 • Koła Naukowe są to grupy studenckie, które skupiają osoby o wspólnych zainteresowaniach.
 • ukierunkowane są na wspólne badania i rozwój naukowy;
 • pozwalają, od doświadczalnej i projektowej strony, poznać zagadnienia naukowe, co znacznie rozszerza perspektywę i możliwości edukacyjne i zawodowe,
 • umożliwiają publikowanie własnych badań naukowych, ułatwiają udział w konferencjach;
 • rozwijają samodzielność, ponieważ to studenci i studentki decydują jakie tematy  są  podejmowane są w Kołach Naukowych;
 • umożliwiają poznanie nowych osób i poszerzenie grona przyjaciół, którzy mają podobne zainteresowania

To tylko niektóre z powodów, dla których warto zapisać się do wybranego koła naukowego, zgodnego z Twoimi zainteresowaniami. Na pewno po dołączeniu znajdziesz ich jeszcze więcej.

Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego WSZOZ zrzesza najbardziej aktywnych studentów, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy i zdobywaniem umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa medycznego.

CELE DZIAŁALNOŚCI SKN RATOWNICTWA MEDYCZNEGO WSZOZ TWP W ŁOMŻY

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych studentów.
 2. Podążanie za aktualnymi standardami w ratownictwie medycznym.
 3. Rozwijanie zainteresowań studentów  i stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności praktycznych studentów.
 4. Wdrażanie studentów do pracy naukowej.
 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów.
 6. Współuczestnictwo studentów w życiu naukowym Uczelni.
 7. Pogłębianie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, zdrowia publicznego i dziedzin pokrewnych.
 8. Prowadzenie badań naukowych w zakresie pierwszej pomocy,  kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych.
 9. Realizacja i uczestnictwo w ponadprogramowych zajęciach (pokazy, szkolenia,  konferencje).
 10.  Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych studentów.
 11. Promowanie Uczelni w środowisku.
 12.  Kształtowanie pozytywnych cech osobowości studentów, integracja środowiska studenckiego.

DOŁĄCZ DO NAS

Jeśli jesteś osobą kreatywną, rządną zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego –Serdecznie zapraszamy do zasilenia szeregów Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego. Jeśli studiujesz na kierunku Ratownictwo medyczne to właśnie CIEBIE szukamy. SKN powstało właśnie dla CIEBIE.

Wszelkie informacje znajdziesz w regulaminie SKN, który zamieszczony jest poniżej.

Głównym celem działalności Koła jest utrwalanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej. W trakcie spotkań omawiane i analizowane są zagadnienia przewidziane w programach dydaktycznych, przedstawiane w literaturze branżowej, jak również studia przypadków, ze wskazaniem na poprawne postępowanie mające na celu ratowanie życia i zdrowia naszych pacjentów.

Symulacje akcji ratowniczych są typowym elementem spotkań SKN Ratownictwa Medycznego, dzięki czemu na każdym spotkaniu student może wczuć się w rolę Kierownika Zespołu Ratownictwa Medycznego i podejmować decyzje w odniesieniu do posiadanej obecnie wiedzy.

Zadaniem Koła jest również zainteresowanie studentów pracą naukową, umożliwienie im prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników na forum członków SKN oraz konferencjach studenckich i branżowych.

W planach mamy organizację konferencji naukowych, zajęcia w centrach symulacji medycznej i wyjazdy/obozy naukowe.
Członkowie SKN RM WSZOZ  dzięki swojej pasji, zaangażowaniu oraz integracji mają możliwość rozwijania kompetencji naukowych związanych z ratownictwem medycznym w Polsce i na świecie.

Jesteśmy otwarci na innowacyjne rozwiązania, a także współpracę z firmami i instytucjami.

Mamy nadzieję, że nasza oferta edukacyjno-kulturalna pomoże Państwu w dalszym rozwoju, zarówno naukowym jak i osobistym.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego na rok akademicki 2023/2024 jest rat. med. Grzegorz Olszewski. Kontakt mailowy: sknrm112@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dokumentacja SKN Ratownictwa Medycznego

 1. Regulamin Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego WSZOZ TWP w Łomży 
 2. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem
 3. Deklaracja Członka SKN Ratownictwa Medycznego 
 4. Klauzula – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych studenta.