Seminarium dla ratowników medycznych „Badania fizykalne w ratownictwie medycznym” 8 pkt. edukacyjnych.

Zapraszamy na ostatnie już w tym roku seminarium dla ratowników medycznych!

„Badania fizykalne w ratownictwie medycznym”

8 pkt. edukacyjnych.

Termin: 16.12.2020 (środa) godz.: 9:00

Miejsce: Siedziba WSOZ TWP, ul. Mickiewicza 59, Łomża

Bliższe informacje pod nr telefonu: 86 218 31 97

ZAPRASZAMY !!!

Koszt: 100 PLN

Wpłaty na nr konta : 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Imię i nazwisko oraz seminarium 16 grudnia 2020”


Kurs doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych- 120 punktów edukacyjnych

Kurs doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych- 120 punktów edukacyjnych

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży  organizuje Kurs doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych) w  ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2019 poz. 2464,  oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym1 z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Nasza oferta skierowana jest do ratowników medycznych, którzy chcą pogłębić posiadaną wiedzę oraz  zdobyć punkty edukacyjne.

Na kursie ratownicy dokonają aktualizacji wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, które są niezbędne do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Kurs posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  ( 05-R/064-137-2020 )

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i zajęć praktycznych (ćwiczeń) z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Kurs trwa 48 godzin

Termin kursu :

cz.1    07.12.2020 – 08.12.2020
cz.2    10.12.2020 – 11.12.2020
cz.3    14.12.2020 – 15.12.2020

Cena: 550 ,-PLN

Zapisy