Warsztaty szkoleniowe

UKRAINA 28-30.03.2024r.

Za Nami kolejny niesamowity wyjazd i realizacja praktycznych warsztatów szkoleniowych na terenie Ukrainy. Wszystko w pełni stworzone i zrealizowane przez studentów i opiekuna SKN RM oraz dzięki współpracy ze Studenckim Towarzystwem Młodych Naukowców przy Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Ivano Frankowsku oraz współpracy z Regionalnym Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Ivano Frankowsku.

Film z warsztatów w Iwano-Frankowsku 

W trakcie bardzo intensywnych 3 dni studenci Naszego Koła Naukowego wzięli udział w :

– 93 Konferencji Naukowo Praktycznej „Farmacja i Medycyna”

– symulowanym zdarzeniu o charakterze masowym z udziałem studentów kierunków medycznych i lekarzy różnych specjalizacji oraz felczerów

– zapoznaniu się ze specyfiką pracy dyspozytorni medycznej

– zwiedzeniu i obserwowaniu pracy punktów konsultacyjnych kardiologii, medycyny katastrof i transportu oraz zarządzania zespołami ratunkowymi

– dyżurowaniu w brygadach reanimacyjnych

– realizacji realnej symulacji medycznej z wykorzystaniem infrastruktury

oraz w ramach trwającej konferencji naukowej przy wsparciu instruktorów z Regionalnego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof przygotowali i zrealizowali praktyczne warsztaty szkoleniowe w stanach nagłych z użyciem kardiodefibrylatora manualnego i zastosowaniem elektrostymulacji zewnętrznej, kardiowersji i defibrylacji w wybranych sytuacjach.

Podczas konferencji opiekun SKN RM ratownik medyczny Pan Grzegorz Olszewski przedstawił streszczenie badania opublikowanego na łamach Journals Physiology pt: ” Realistyczna symulacja i wyniki studentów medycyny na kursie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych ACLS”  autorstwa Débora L. Coelho,Rosana C. Amaral,Izabeli C. Silvy, Ana Virgínia OB Oliveira, Augusto Scalabrini Neto, José Felippe P. Silva, IJulliane V. Joviano-Santos Brazylia, 10 stycznia 2024 https://doi.org/10.1152/advan.00113.2023 również własne doświadczenia bazując na danych w trakcie pandemii Covid 19 i rezultatach symulacji medycznej studentów Naszej uczelni w latach 2021-2022.

 


Serdecznie dziękujemy za bardzo intensywne 4 dni warsztatów szkoleniowych:

– Panu Jakubowi Czerwcowi oraz Panu Łukaszowi Kręglickiemu za poświęcony Nam czas, ogromną wiedzę i praktykę, empatię, serdeczność oraz niebywały profesjonalizm w wykonywaniu zawodu ratownika medycznego

– ratownikom Podhalańskiej Grupy GOPR za profesjonalizm, serdeczność, gościnność oraz przepyszną kawę wypitą w Waszym towarzystwie w dyżurce

– ratownikom Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego za profesjonalizm, serdeczność, gościnność i możliwość obserwowania przygotowań do działania w terenach górskich oraz możliwość podziwiania startu śmigłowca Sokół do działań w terenie,

– załodze HEMS Ratownik 6 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie za gościnność, serdeczność, otwartość oraz pyszną kawę wypitą wspólnie w bazie,

– Naszemu opiekunowi SKN RM – Panu Grzegorzowi Olszewskiemu – za organizację i realizację warsztatów, za kreatywność, otwartość i zaangażowanie, profesjonalizm i cenne doświadczenia, praktyczne oraz merytoryczne wskazówki.

Dziękujemy Panu za produktywny i inspirujący czas, który bezdyskusyjnie wpłynął na Naszą motywację.

Życzymy Wam wszystkim dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Za nami warsztaty szkoleniowe z udziałem studentów medycyny Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Ivano Frankowsku, instruktorów Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Ivano Frankowsku, ratowników Podhalańskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z bazą śmigłowca ratunkowego Sokół w Zakopanem oraz załodze HEMS Ratownik 6 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie.

Dzięki uprzejmości ratownika medycznego/ nauczyciela akademickiego oraz ratownika Podhalańskiej Grupy GOPR mgr Jakuba Czerwca uczestnicy warsztatów mieli okazję zdobyć pieszo najwyższy szczyt pasma górskiego Gorce- Turbacz (1310 m n.p .m).

Studenci odwiedzili dyżurkę GOPR na szczycie góry Turbacz, brali udział w warsztatach praktycznych dotyczące postępowania w hipotermii oraz poszukiwania w sytuacji zejścia lawiny śniegowej w terenie górskim. Mogli nie tylko obserwować pracę ratowników, ale samodzielnie przeprowadzić poszukiwania z użyciem sondy i specjalistycznego wyposażenia elektronicznego, którym na co dzień dysponują ratownicy podczas akcji ratunkowych.

Uczestniczyli w prelekcji dotyczącej postępowania z poszkodowanymi w terenie górskim, ewakuacji z trudno dostępnych miejsc, technik linowych, ratownictwa wysokościowego.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się praktyczne warsztaty z zakresu ultrasonografii w stanach nagłych prowadzone również przez mgr Jakuba Czerwca. Prelekcja i praktyczne zastosowanie ultrasonografii w sali ćwiczeniowej Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu były ogromną dawką wiedzy i praktycznych uwag, którymi podzielił się z Nami Pan Jakub. Skorzystaliśmy z możliwości samodzielnego badania i poszukiwania przyczyn tych stanów, dzięki zastosowaniu różnych protokołów badania istotnych dla przeżywalności pacjentów.

Ogromne podziękowania kierujemy w stronę mgr Łukasza Kręglickiego – ratownika medycznego, członka załogi HEMS oraz nauczyciela akademickiego , który w kolejnym dniu warsztatów umożliwił wizytę w bazie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz bazy HEMS Ratownik 6 w Krakowie w ostatnim dniu powrotu do domu. Nasza obecność tam to zapoznanie z pracą załogi , omówienie i zaprezentowanie wyposażenia śmigłowca, sprzętu ratunkowego i medycznego oraz rozmowy z lekarzem i ratownikami będący w dyżurze. Wizyta studentów zakończyła się wylotem śmigłowca Sokół z ratownikami TOPR w celach szkoleniowych na terenie Morskiego Oka.

Studenci w dniu powrotu do domu skorzystali z gościnności załogi HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie. Ponownie mieli okazję zobaczyć śmigłowiec EC 135, zapoznać się z wyposażeniem medycznym, awioniką oraz specyfiką misji wykonywanych w warunkach lotniczych. W trakcie wizyty załoga HEMS otrzymała zgłoszenie i mieliśmy okazję zobaczyć z bliska przygotowanie oraz wylot do misji ratunkowej.

Nasze Koło naukowe przekazało 4 w pełni wyposażone apteczki medyczne dla studentek Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ivano Frankowsku, a w ramach podziękowania na Nasze ręce otrzymaliśmy dużo słodkości oraz piękne upominki.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY