Konferencja naukowa pt. „Choroby cywilizacyjne XXI wieku”

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej
„Choroby cywilizacyjne XXI wieku”

 

Konferencję naukową zorganizowano 06.04.2013 w Łomży pod honorowym patronatem  Marszałka Województwa Podlaskiego mgr Jarosława Dworzańskiego  oraz Prezydenta Miasta Łomży mgr Mieczysława Leona Czerniawskiego przez  Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia TWP  w Łomży   i  Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych O/w Białymstoku.         

                    Po powitaniu uczestników  Konferencji przez JM Rektora WSZOZ TWP w Łomży prof. dr Witolda Wincenciaka zabrała głos Pani Wiceprezydent Miasta Łomży mgr Mirosława Kluczek która powitała uczestników Konferencji i życzyła im owocnych obrad. Obrady prowadzili : prof. dr hab. Krzysztof Zwierz, prorektor WSZOZ TWP w Łomży i lek med. wet. Marek Wincenciak – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
O/w Białymstoku.

Referaty wygłosili :

 1. „Chemiczne zagrożenia żywności”–prof. dr hab. Stefan Smoczyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  omówił aspekty produkcyjne i prawne związane
  z produkcją i konserwacją żywności z uwypukleniem narastających problemów stwarzanych przez  żywność modyfikowaną genetycznie.
 2. „Komunikacja ze starszym pacjentem”– prof. dr hab. Barbara Bień – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, omówiła  problemy związane ze zwiększającym się odsetkiem ludzi starych w  Europie i Polsce. Zwróciła uwagę  na fakt, że zwiększanie się odsetka ludzi starych dotyczy również województwa podlaskiego i powiatu łomżyńskiego. Obecnie do rozwiązania problemów ludzi starych (po 75 roku życia) nie są przygotowani ani lekarze, którzy leczą poszczególne choroby, a nie starego pacjenta który cierpi na kilka chorób, ani NFZ, który nie odróżnia potrzeb pacjenta młodego od starego, ani instytucje rządowe
  i samorządowe, które nie przygotowały należytego systemu opieki i wsparcia ludzi starych.
 3. „Markery nowotworowe” – dr hab. n med. Sławomir Dariusz Szajda – Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  w oparciu o dane literaturowe i badania własne, omówił problemy  związane z rosnącą liczbą nowotworów w populacji świata, Europy i Polski. Losy człowieka z chorobą nowotworową zależą głównie od stadium rozwoju nowotworu. Im diagnoza jest postawiona we wcześniejszym stadium rozwoju nowotworu tym jest łatwiejsze i tańsze leczenie oraz lepsze rokowanie. Głównym problemem profilaktyki przeciw nowotworowej jest brak odpowiednio czułych znaczników nowotworu (markerów nowotworowych) i specyficznych testów rozpoznających choroby nowotworowe,  możliwych do zastosowania w populacyjnych badaniach przesiewowych.
 4. „Diagnostyka alkoholizmu”–  dr n. med. Napoleon Waszkiewicz – Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  na podstawie doniesień literaturowych i własnych badań, omówił problemy związane
  z uzależnieniem od alkoholu. Stwierdził, że w Polsce i Europie uzależnienie od alkoholu dotyczy coraz częściej młodych ludzi upijających się w soboty i niedziele „ binge drinking” . Zwrócił uwagę na zdrowotne i społeczne koszty  oraz trudności z prawidłowym zdiagnozowaniem uzależnienia od alkoholu.

W podsumowaniu dyskusji prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zwierz stwierdził  zgodność poglądów  co do tego, że  zdrowie, samopoczucie i zwolnienie  starzenie zapewnia: zdrowa żywność (duża ilość warzyw, owoców i ryb oraz odpowiednia ilość witamin
i mikroelementów), unikanie nadwagi i otyłości (poprzez ustalenie optymalnej masy ciała
a także codzienną kontrolę przy pomocy wagi w łazience) oraz ruch.  Z  USA (Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology)  donoszą, że intensywny bieg redukuje ryzyko nadciśnienia o 4,2%, poziom cholesterolu o 4,3 %, cukrzycy o 12,1%  i choroby wieńcowej serca o 4,5 %,
a intensywny marsz redukuje odpowiednio o 7,2% ryzyko nadciśnienia, o 7% wzrostu poziomu cholesterolu, 12,3% cukrzycy i 9.3% ryzyko choroby wieńcowej. Nie lekarze i NFZ, ale każdy z nas jest najlepszym gwarantem swego  dobrego zdrowia i samopoczucia trwającego przez długie lata.

W drugiej części Konferencji uczestnicy zwiedzili stoiska plakatów przygotowanych  pod kierunkiem dr n. med. Anny Zofii Jałosińskiej-Nielepiec. Po sesji plakatowej  dr Zbigniew Piotrowski i prof. Krzysztof Zwierz wręczyli upominki książkowe i dyplomy uznania JM Rektora WSZOZ TWP w Łomży prof. dr. Witolda Wincenciaka. Każdy uczestnik  Konferencji otrzymał 4 punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku.

Konferencję zakończył obiad kurpiowski sponsorowany przez Hotele i Restauracje „ZBYSZKO”.

Organizatorzy pragną podziękować  bankom: SBR Bank Spółdzielczy w Szepietowie, HEXABANK Spółdzielczy w Piątnicy, BGŻ Oddział w Łomży i Bankowi Spółdzielczemu w Łomży za wsparcie finansowe Konferencji. W organizacji Konferencji wyróżnili się następujący pracownicy WSZOZ TWP w Łomży: mgr Jan Karczewski, dr Zbigniew Piotrowski,  mgr Aleksandra Wiszowata, mgr Iwona Rawa, mgr Jolanta Jermak

Sprawozdanie z Konferencji przygotowali: prof. dr n med. Krzysztof Zwierz, dr Zbigniew Piotrowski i lek med. wet. Marek Wincenciak.

Konferencja Choroby cywilizacyjne XXI wieku - Łomża

 

Konferencja Choroby cywilizacyjne XXI wieku - Łomża

Konferencja Choroby cywilizacyjne XXI wieku - Łomża

Konferencja Choroby cywilizacyjne XXI wieku - Łomża

Konferencja Choroby cywilizacyjne XXI wieku - Łomża