Życzenia na Święta Wielkanocne


XXIII Giełda pomysłów na życie

Giełda pomysłów na życie – targi uczelni wyższych w Łomży

W dniu 21 marca 2024 r. w III Liceum Ogólnokształcącym  w Łomży odbyła się XXIII  Giełda pomysłów na życie.  Wśród 18 Uczelni wyższych,  kilku szkól policealnych  i innych instytucji z regionu i z Polski  była obecna Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.  Uczelnię  reprezentowała  mgr Krystyna Ościłowicz  wraz ze studentami pierwszego roku ratownictwa medycznego(członkami Studenckiego Koła Naukowego) : Adamem Szwajkowskim, Pawłem Bączykiem i Agatą Wierzbowską   W wydarzeniu dodatkowo brali udział doradcy zawodowi.

Na naszym stoisku prezentowana była oferta edukacyjna uczelni w postaci ulotek, gadżetów, oraz bezpośredniej rozmowy z zainteresowanymi.  Przy stoisku uczelni zorganizowano punk pomiaru ciśnienia krwi (BP). Studenci zaprezentowali również  zakładanie specjalnego opatrunku, naukę RKO dla dorosłych , zakładanie kamizelki Keda, unieruchamianie na dece ortopedycznej oraz  zakładanie opatrunku na rany.


Zaproszenie na szkolenie w ramach projektu pilotażowego pn.”Uwierz w siebie – Możesz wszystko”

Zaproszenie na szkolenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Zapraszamy  studentów, absolwentów  i pracowników naszej Uczelni na szkolenie organizowane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w ramach projektu pilotażowego pn. „Uwierz w siebie –Możesz wszystko”, które odbędzie się w dniu 07.04.2024 r. w budynku Uczelni przy ul. Mickiewicza 59 w godz. 11.00 -13.00.

Tematy szkolenia:

  1. Formy zatrudnienia pracowników w ochronie zdrowia – radca prawny Milena Dmochowska
  2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy szansą na rozwój zawodowy pracowników – mgr Anna Choińska
  3. Wyzwania współczesnego rynku pracy – mgr Katarzyna Rogińska Święcka

W ramach nawiązania współpracy z PUP  zachęcamy studentów  do przedstawienia propozycji tematyki następnych szkoleń.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za zaprezentowanie powyższych zagadnień.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Komercjalizacja i transfer wyników działalności naukowej z uczelni do otoczenia gospodarczo-społecznego”

Zaproszenie na konferencję

Zachęcamy pracowników i studentów naszej uczelni do udziału w organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Komercjalizacja i transfer wyników działalności naukowej z uczelni do otoczenia gospodarczo-społecznego”.

Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2024 roku w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Mickiewicza l.
Celem konferencji jest podsumowanie realizacji projektu pt. „Transfer wyników B + R z uczelni województwa podlaskiego do otoczenia gospodarczo-społecznego”, finansowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa” (NDS/548731/2022/2022), a ponadto ocena ustawowego modelu komercjalizacji wyników działalności naukowej w uczelniach, praktyk uczelni z województwa podlaskiego dotyczących procesu komercjalizacji wiedzy, wskazanie problemów i barier dotyczących współpracy uczelni z biznesem.

Program konferencji 13 czerwca 2024