Opłaty

 

Wysokość opłat na  rok akademicki 2024/2025:

System opłat miesięczny semestralny roczny
Ilość rat 10 2 1
Kwota raty 890 zł 4400 zł 8750 zł

 

Student deklaruje system opłat podpisując umowę w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za studia w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.

W trakcie trwania studiów istnieje możliwość zmiany systemu wnoszenia opłat.

Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł, indeks w wysokości 4  zł oraz inne usługi edukacyjne w wysokości określonej w umowie należy wpłacać na konto 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010

tytułem: imię, nazwisko, rok studiów -np. legitymacja.

 

System opłat miesięczny semestralny roczny
Ilość rat 10 2 1
Kwota raty 810 zł 4000 zł 7950 zł

Student deklaruje system opłat podpisując umowę w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za studia w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.

W trakcie trwania studiów istnieje możliwość zmiany systemu wnoszenia opłat.

Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł, indeks w wysokości 4  zł oraz inne usługi edukacyjne w wysokości określonej w umowie należy wpłacać na konto 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010

tytułem: imię, nazwisko, rok studiów -np. legitymacja.

Od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 wysokość czesnego kształtuje się następująco:

Forma opłaty              Wysokość       Termin

Semestralna (2x)            4400,-zł            15 lutego 2024

Miesięczna (10x)            890-zł               do 15 dnia  każdego miesiąca

Podwyższona wysokość opłat,  nie dotyczy studentów pierwszego roku akademickiego 2023/2024 oraz tych studentów, którzy opłacili studia za rok akademicki 2023/2024 za rok z góry.

Opłaty za powtarzanie przedmiotu jednosemestralnego, przedmiotu rocznego oraz  semestru  i roku pozostają bez zmian.