Opłaty

System opłat miesięczny semestralny roczny
Ilość rat 10 2 1
Kwota raty 810 zł 4000 zł 7950 zł

Student deklaruje system opłat podpisując umowę w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za studia w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.

W trakcie trwania studiów istnieje możliwość zmiany systemu wnoszenia opłat.

 

Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł, indeks w wysokości 4  zł oraz inne usługi edukacyjne w wysokości określonej w umowie należy wpłacać na konto 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010

tytułem: imię, nazwisko, rok studiów -np. legitymacja.