Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia w Łomży w dniu 27 kwietnia 2017 która miała miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, pod tytułem : “Profilaktyka nowotworowa – redukcja ryzyka ”.

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  w Łomży w dniu 27 kwietnia 2017  która miała miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, pod tytułem : “Profilaktyka nowotworowa – redukcja ryzyka ”.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku odbyła się kolejna konferencja szkoleniowa związana z  ochroną zdrowia  pt. „Profilaktyka nowotworowa – redukcja ryzyka”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia TWP w Łomży. Honorowym patronem był Marszałek woj. Podlaskiego i JM rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a wysoki poziom merytoryczny zagwarantowali pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Kliniki Onkologii, Otolaryngologii, Psychiatrii i Zakładu Bromatologii,  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.

Wysoka frekwencja na łomżyńskiej konferencji potwierdziła zainteresowanie profilaktyką nowotworową szerokiej rzeszy przedstawicieli samorządów, lekarzy, pielęgniarek i studentów. Współdziałanie samorządów z ochroną zdrowia  miało na celu jak najszersze dotarcie z profilaktyką nowotworów do mieszkańców naszego województwa a nie tylko do pracowników opieki zdrowotnej. Podejście praktyczne wykładowców do tematu oraz zrozumiały  język wykładów, pozwala mieć nadzieję na zatrzymanie niekorzystnych trendów wzrostu zapadalności na nowotwory złośliwe w województwie podlaskim.

Głównymi grzechami Podlasian są nadal:

  • palenie tytoniu
  • nadmierne spożycie alkoholu
  • nadwaga i otyłość
  • brak, lub zbyt mała ilość ćwiczeń fizycznych

O powyższych niegodziwościach   najczęściej mówili wykładowcy, wskazując na potrzebę zwiększenia nacisku na zwalczanie tychże negatywnych zachowań na wszystkich etapach życia człowieka, oraz zaangażowanie samorządów i ochrony zdrowia w  skutecznej realizacji programów profilaktycznych tak, by spowolnić umieralność z powodu  chorób nowotworowych na Podlasiu. Wyeliminowanie powyższych  czterech grzechów głównych nie wymaga dodatkowych kosztów a jedynie silnej woli na którą powinno stać nas wszystkich.

Ważnym dorobkiem tegorocznej  łomżyńskiej konferencji jest monografia w wydaniu książkowym pt ” Nowotwory  i ich profilaktyka”  ( Red: S.D. Szajda, S. Kuroczycki-Saniutycz, M.Z. Wojtukiewicz i  N. Waszkiewicz), oparta  o materiały prezentowane na konferencji, ale także uzupełnione rozdziałami napisanymi przez ekspertów, którzy nie występowali na konferencji. Monografia pozwala czytelnikom na bardziej szczegółowe zapoznanie się z wieloma zagadnieniami profilaktyki nowotworowej.

Mottem monografii i konferencji jest: „nigdy, ale to nigdy nie poddaj się ”. Planujemy udostępnienie w najbliższym czasie monografii  formie elektronicznej na stronie internetowej Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, co pozwoli na dotarcie do każdego człowieka zainteresowanego profilaktyką  nowotworów.

 

Przebieg obrad uświetniły takie elementy jak:

– pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu studentów WSOZ TWP ,

– prezentacja najciekawszych publikacji WSOZ TWP,

– prezentacja produktów spożywczych pozyskiwanych z amarantusa  firmy Szarłat,

–  pomiar ciśnienia krwi przez pracowników Łomżyńskiego Centrum Medycznego w Łomży,

 

Istotnym punktem w przebiegu sympozjum było uhonorowanie prof. dr hab. Jerzego Roberta Ładnego – Krajowego Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej – Odznaką Za Zasługi Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

 

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku uwzględniła nasz wniosek i przyznała 4 punkty edukacyjne za udział w szkoleniu.

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Stefan Kuroczycki-Saniutycz

 

 

DSC_0003 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0031 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0070 DSC_0081 DSC_0113 DSC_0166 DSC_0178 DSC_0182