Kurs doskonalący dla ratowników medycznych – 120 punktów edukacyjnych

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych- 120 punktów edukacyjnych

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży organizuje Kurs doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych) w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2019 poz. 2464, oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym1 z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Nasza oferta skierowana jest do ratowników medycznych, którzy chcą pogłębić posiadaną wiedzę oraz zdobyć punkty edukacyjne.

Na kursie ratownicy dokonają aktualizacji wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, które są niezbędne do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Kurs posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ( 05-R/064-089-2023)

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i zajęć praktycznych (ćwiczeń) z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Kurs trwa 48 godzin

Termin kursu:

cz.1 27.03.2023 – 28.03.2023

cz.2 30.03.2023 – 31.03.2023

cz.3 03.04.2023 – 04.04.2023

Cena: 750 ,-PLN

Zapisy: link


Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2022

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia składają Rektor, pracownicy oraz cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży oraz Zarząd i pracownicy OR TWP w Lomży.


Seminarium dla ratowników medycznych „Prawo medyczne w zawodzie ratownika medycznego” 8 pkt. edukacyjnych

Zapraszamy na ostatnie już seminarium dla ratowników medycznych
„Prawo medyczne w zawodzie ratownika medycznego.”
8 pkt. edukacyjnych.

Termin: 23.11.2022 (środa ) godz.: 8:00

Miejsce: Siedziba WSOZ TWP, ul. Mickiewicza 59, Łomża

Bliższe informacje pod nr telefonu: 86 218 31 97

ZAPRASZAMY !!!

Koszt: 150 PLN

Wpłaty na nr konta : 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Imię i nazwisko oraz seminarium 23 LISTOPADA 2022”


Sprawozdanie z konferencji naukowej „Koncepcja jednego zdrowia – zdrowa żywność i odżywianie w codziennym życiu człowieka”

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Koncepcja jednego zdrowia – zdrowa żywność  i odżywianie w codziennym życiu człowieka”

 

Konferencja naukowa  „Koncepcja jednego zdrowia – zdrowa żywność  i odżywianie w codziennym życiu człowieka”, została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia TWP w Łomży 8 października  2022 roku, w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.

Konferencję  poprzedziła uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023.

45 studentów ratownictwa medycznego rozpoczęło pierwszy rok kształcenia . Wszystkich studentów jest 99. W czasie inauguracji nowego roku odznaką „ Przyjaciel Towarzystwa Wiedzy Powszechnej” odznaczeni zostali: prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny – Krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej, prof. dr hab. Krzysztof Zwierz – pierwszy prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP oraz jej wykładowca oraz Józef  Babiel – prezes Zarządu Głównego TPZŁ.

Część naukową spotkania wypełniły referaty wygłoszone przez naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,  Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży oraz innych instytucji:

  1. Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny „Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie pandemii COVID-19”
  1. Prof. dr hab. Krzysztof Zwierz Biologia LGBT
  2. Prof. dr hab. Sławomir Dariusz Szajda „Pacjent bariatryczny w ratownictwie medycznym”
  3. Dr Justyna Wasilewko „Żywność ekologiczna w żywieniu człowieka”
  4. Dr hab. n. wet. Michał Krzysiak „Ochrona zdrowia publicznego na przykładzie monitoringu chorób zakaźnych i inwazyjnych w populacji żubrów”
  5. Dr Maria Bauchrowicz – Tocka „Promocja zdrowia i walka z epidemiami w regionie łomżyńskim w okresie międzywojennym”

Tematyka konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy, m.in. przedstawicieli samorządów, duchowieństwa, lekarzy, pielęgniarek i studentów. Głównym celem konferencji było propagowanie idei zdrowego stylu życia  oraz profilaktyki wśród mieszkańców Łomży i regionu.

Otwórz plik ze sprawozdaniem z konferencji

Immatrykulacja studentów I roku 

 

Uroczyste wręczenie indeksów

 

Uroczyste wręczenie indeksów

Dr Justyna Wasilewko podczas wykładu

Prof. dr hab. Sławomir Dariusz Szajda podczas wykładu

 

 

 

Uczestnicy konferencji

Proj. dr hab. Krzysztof Zwierz podczas wykładu

Uczestnicy konferencji

Dr hab. Michał Krzysiak podczas wykładu