Wigilia Studentów 2023

Tradycyjnie jak w ubiegłych latach studenci III roku ratownictwa medycznego zorganizowali 16 grudnia 2023 r. spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli Rektor, studenci oraz wykładowcy. Podczas spotkania obok świątecznych życzeń wybrzmiały również kolędy.


Zmiana na stanowisku Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ( TWP) w Łomży ogłasza zmiany w kierownictwie Uczelni. Dotychczasowy Rektor Prof. nzw. dr Witold Wincenciak po 12 latach kierowania Uczelnią przechodzi w stan spoczynku na zasłużoną emeryturę. Od 2 października 2023 r.  funkcję Rektora Uczelni objął dr Marek Wincenciak.

Prof. dr Witold Wincenciak, pierwszy rektor i założyciel Uczelni, łączył przez wiele lat stanowisko rektora z funkcją Prezesa Oddziału Regionalnego  TWP w Łomży i członka Zarządu Głównego TWP. Przez ponad 25 lat zajmował się kształceniem nauczycieli – pełniąc kolejno funkcję Dyrektora Studium Nauczycielskiego w Łomży, Dyrektora i Prodziekana Zamiejscowego Wydziału Pedagogicznego w Łomży Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, Zespołu Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce. Pełnił liczne funkcje społeczne, min. członka Rady i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów  w Łomży, i wiele innych. Rozporządza poważnym dorobkiem naukowym.

Dr Marek Wincenciak  – doktor nauk weterynaryjnych. Absolwent SGGW w Warszawie ( kierunek lekarski). Doktoryzował się na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego w SGGW w Warszawie. Uzyskał specjalizację w zakresie chorób zakaźnych w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Weterynaryjnych w Puławach. W latach 2002 – 2006 był zastępcą Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Białymstoku. Przez okres 12 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Oddziału w Białymstoku. Posiada liczne osiągnięcia naukowe oraz publikacje. Był organizatorem kilkunastu konferencji naukowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, pracował jako asystent w SGGW w Warszawie, był również wykładowcą WSZOZ TWP w Łomży. Pełnił inne funkcje społeczne min.  Prezesa Fundacji ‘ PRO BONO VETERINARIAE” .


Rusza nabór na kierunek Ratownictwo medyczne na rok akademicki 2023/2024

Nabór na kierunek Ratownictwo medyczne na rok akademicki 2023/2024

Chcesz pracować jako ratownik medyczny? Jeśli tak, najlepszym sposobem na zdobycie niezbędnego wykształcenia oraz uprawnień będą dla Ciebie studia na kierunku ratownictwo medyczne.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne są przeznaczone dla osób:

  • z powołaniem do niesienia pomocy innym – odpowiedzialnych i zorganizowanych, a także nastawionych na nieustanne pogłębianie wiedzy,
  • które interesują się medycyną, biologią czy chemią i chcą poszerzyć swoje umiejętności,
  • które chcą podjąć pracę np. w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym pogotowiu ratunkowym, centrach powiadamiania ratunkowego czy oddziałach SOR,
  • kontynuować swoją edukację na innych kierunkach medycznych – zyskując szeroką bazę teoretyczną i praktyczną do rozwoju kariery w ochronie zdrowia.

Zapisy ruszają 28 maja 2023 r.

Dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024:

  • opłata rekrutacyjna tylko 85 zł
  • bon rekrutacyjny o wartości 1000 zł – na 20-lecie kształcenia ratowników medycznych wprowadzono bon jubileuszowy dla pierwszych 20 przyszłych studentów !!!!!! Opłata za pierwszy semestr studiów do tych studentów zostanie obniżona o wartość bonu.

Zapraszamy!


Seminarium dla ratowników medycznych „Udrażnianie dróg oddechowych, wentylacja i oksygenacja osoby dorosłej” 8 pkt. edukacyjnych

Zapraszamy na seminarium dla ratowników medycznych

„Udrażnianie dróg oddechowych, wentylacja i oksygenacja osoby dorosłej”

8 pkt. edukacyjnych.

Termin: 21.06.2023 (środa ) godz.: 9:00

Miejsce: Siedziba WSOZ TWP, ul. Mickiewicza 59, Łomża

Bliższe informacje pod nr telefonu: 86 218 31 97

ZAPRASZAMY !!!

Koszt: 150 PLN

Wpłaty na nr konta : 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Imię i nazwisko oraz seminarium 21 CZERWCA 2023”