Seminarium dla ratowników medycznych „Stany Zagrożenia życia w pediatrii”

Seminarium dla ratowników medycznych „Stany Zagrożenia życia w pediatrii”
8 pkt. edukacyjnych.

Termin: 8.10.2019 (wtorek)
Koszt: 100,- PLN
Wpłaty na nr konta: 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Seminarium 10 października 2019″

Zapraszamy !!!!