Kurs komputerowy dla Seniorów

Zajęcia z kursu komputerowego WZiSS odbywają się w każdy trzeci czwartek  miesiąca w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 . Najbliższe spotkanie odbędzie się 16 kwietnia br. Zapraszamy.

kurs komputerowy dla seniorów ?om?a

Patronat naukowy sprawuje Rektor WSOZ TWP w Łomży z upoważnienia którego bezpośrednią opiekę pełni dr Krystyna Brzozowska-Przychodzeń. tel. 86 216 45 62, tel. kom. 506 699 577, e-mail: twp@twp.lomza.pl

Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora jest organizacją społeczną działającą pod opieką  Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  (WSOZ) w Łomży. Oferta Wszechnicy Zdrowego i Sprawnego Seniora skierowana jest do każdego, kto ma ukończone 50 lat i pragnie pogłębiać swoją wiedzę. Słuchaczem WZSS może zostać osoba dorosła nieaktywna zawodowo, emeryt, rencista, która złoży deklarację członkowską, opłaci wpisowe – (20  zł) i składki na dany rok akademicki – (60 zł ) oraz będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

 


Spotkanie. Bezpieczeństwo osób starszych.

Dnia 4.03.2015 r. odbyło się kolejne spotkanie słuchaczy Wszechnicy Zdrowego i Sprawnego Seniora. Tym razem cykl wykładów był poświęcony szeroko pojętemu bezpieczeństwu osób starszych.

Wygłoszono dwa wykłady  na temat.:

  1. Bezpieczeństwo osób starszych – jak nie stać się ofiarą przestępców oraz przepisy ruchu drogowego; referowały podkomisarz  Anna Mandzik i sierżant sztabowy Monika Bańkowska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
  2. Postępowanie w urazach, krwawieniach, złamaniach przedstawiła mgr Krystyna Ościłowicz – nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP (WSOZ TWP} w Łomży.

 Panie z Komedy Miejskiej Policji uczuliły i przestrzegały przed różnymi metodami i sposobami, jakimi posługują  się  oszuści, wyjaśniały , jak się w takich sytuacjach należy zachować oraz jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego otrzymali opaski odblaskowe.

Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora-02 Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora-01

Drugi wykład nawiązywał bezpośrednio do pierwszego i przedstawiał konsekwencje możliwych nieszczęśliwych wypadków.  Pogadanka była wzbogacona  prezentacją multimedialną, pokazami na żywo np. utrzymanie właściwej postawy ciała, , pomocami dydaktycznymi i planszami.

Słuchacze wykazali duże zainteresowanie poruszaną problematyką, uzyskali fachowe odpowiedzi na nurtujące pytania, wyjaśnienie własnych wątpliwości mieli możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy prelegentka omówiła także postępowanie w oparzeniach , omdleniach i drgawkach.

Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora-04 Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora-05

Zajęcia zostały ocenione przez uczestników b. wysoko, uznane jako potrzebne gdyż dostarczyły nowej wiedzy podanej w sposób profesjonalny i przystępny. Uczestnicy orzekli, iż oczekują więcej tego rodzaju zajęć,  praktycznych, wskazówek w postępowaniu codziennym.

Jednocześnie informujemy, iż 19.03.2015 r.  (czwartek) rozpocznie się kurs komputerowy.

Zajęcia będą odbywały się w pracowni komputerowej w WSOZ TWP
ul. M. Skłodowskiej 1.(stary szpital) o godz. 16.00 w każdy trzeci czwartek miesiąca
(do czerwca). Trwają zapisy na lektorat z Języka angielskiego, oraz do sekcji ruchowej.

Serdecznie zapraszamy.


V Konferencja „Profilaktyka nadciśnienia tętniczego”

nowy-patroni

V Konferencja Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży

„Profilaktyka nadciśnienia tętniczego”

organizowana przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku

Łomża, 11 kwietnia 2015 roku

Pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Jacka Niklińskiego i Magazynu dla Służb Ratujących Życie NA RATUNEK

  wszoz-16 wszoz-05

Szanowni Państwo!

   Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić Państwa na V Konferencję Szkoleniowo-Naukową pt. „Profilaktyka nadciśnienia tętniczego” która odbędzie się 11 kwietnia 2015 roku w Auli II Liceum Ogólnokształcącego ul. Plac Kościuszki 3 w Łomży.

   Nadciśnienie tętnicze stanowi najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce i na świecie, przynosi ludziom cierpienie i powikłania, a także olbrzymie koszty społeczne i finansowe. Niestety w Polsce świadomość społeczna zagrożenia nadciśnieniem tętniczym jest niska. Na 18 milionów Polaków z podwyższonym poziomem cholesterolu w osoczu krwi, tylko 10 milionów jest tego świadoma. Podwyższony poziom LDL a obniżony HDL miał i ma w Polsce charakter wzrostowy i to w grupie osób pomiędzy 18 a 34 rokiem życia. Aż jedna czwarta populacji Polski to osoby otyłe. Szacuje się, że w Polsce liczba chorych na cukrzycę typu 2 wzrośnie w ciągu następnego ćwierćwiecza z 1,6 do 3,2 miliona. Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego w Polsce ma tendencję wzrostową i stanowi główny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że do roku 2035 liczba Polaków chorych na nadciśnienie tętnicze wzrośnie z 9 do 15 milionów, a to oznacza odpowiednie zwiększenie odsetka zawałów mięśnia sercowego, udarów mózgu, choroby wieńcowej serca, dławicy piersiowej, niewydolności mięśnia serca czy tętniaków. Każdego dnia w Polsce umiera 476 osób z powodu chorób sercowo–naczyniowych, co jest echem lawiny medycznych interwencji pracowników Ratownictwa Medycznego. Już obecnie w Polsce jest więcej udarów mózgu w przeliczeniu na mieszkańca niż w Europie Zachodniej. Powyższe fakty nakazują przewidywać, że nadciśnienie tętnicze może być w niedalekiej przyszłości olbrzymim obciążeniem kadrowym i finansowym wszystkich służb ratujących życie, szczególnie Ratownictwa Medycznego.

   Głównym przesłaniem Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Profilaktyka nadciśnienia tętniczego” jest wykazanie, że podane powyżej główne czynniki ryzyka chorób układu krążenia nie muszą występować i zmiany chorobowe są częściowo lub całkowicie odwracalne, jeżeli wdrożymy odpowiednie postępowanie profilaktyczne. Posłannictwem WSZOZ w Łomży jest z jednej strony kształcenie wykwalifikowanych kadr ratowników medycznych a z drugiej strony działania profilaktyczne służące zmianie stylu życia Polaków, by zatrzymać proces nadumierania i wydłużyć nasze życie w pełnym zdrowiu.

   Wzorem poprzedniej konferencji będzie wydana monografia oparta na materiałach Konferencji, która pozwoli czytelnikom utrwalić informacje dotyczące profilaktyki współczesnych chorób cywilizacyjnych.

Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia
TWP w Łomży
prof. dr Witold Wincenciak

wszoz-14 wszoz-05

Komitet Naukowy:

prof. dr Witold Wincenciak – przewodniczący,

prof. Jerzy Robert Ładny, dr n. med. Zbigniew Paweł Kołodziejczyk, dr hab. Sławomir Dariusz Szajda, dr n. med. Agnieszka Lidia Szymańska, dr hab. Napoleon Waszkiewicz, prof. Krzysztof Zwierz.

Komitet Organizacyjny:

dr n. med. Stefan Kuroczycki-Saniutycz – przewodniczący,

prof. Jerzy Robert Ładny, dr n. med. Zbigniew Paweł Kołodziejczyk dr n. med. Krystyna Brzozowska-Przychodzeń, dr n. med. Agnieszka Lidia Szymańska, dr n. med. Krystyna Wróblewska, dr n. med. Robert Gałązkowski, mgr piel. Krystyna Ościłowicz, mgr piel. Marek Rudkowski,
lek. wet. Marek Wincenciak, dr n. med. Beata Zalewska-Szajda, dr Zbigniew Wojciech Zwierz,
Anna Dera, Mariola Szmyt, Aleksandra Wiszowata.

Siedziba Komitetu Organizacyjnego

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
ul. Adama Mickiewicza 59, 18-400 Łomża, woj. Podlaskie,
Tel. 086 218 31 97, e-mail: wszoz@twp.lomza.pl

Prowadzący Konferencję:

prof. Krzysztof Zwierz, lek. wet. Marek Wincenciak

Program konferencji

10.00-10.15

Powitanie – JM Rektor WSZOZ w Łomży, prof. dr Witold Wincenciak wspólnie z Przedstawicielem Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego

10.15-10.30

Wystąpienia gości 

10.30-10.50

„Rekomendacje dla przedszpitalnego postępowania zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym zgodnie z aktualną wiedzą medyczną” – prof. Jerzy Robert Ładny, Krajowy Konsultant ds. Medycyny Ratunkowej, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

10.50-11.10

„Profilaktyka nadciśnienia tętniczego” prof. Jolanta Małyszko, II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

11.10-11.30

„Profilaktyka nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży” – prof. Anna Wasilewska, Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

11.30-11.50

„Zasady racjonalnego żywienia w konfrontacji ze stylem życia współczesnego Polaka” – dr hab. Lucyna Ostrowska, Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

11.50-12.10

„Kategorie zoonoz i sposoby ich transmisji”– prof. Krzysztof Kostro, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

12.10-12.40

„Pokaz ratownictwa medycznego” – mgr piel. Marek Rudkowski ze studentami Wydziału Medycyny Ratunkowej i Katastrof Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży

12.40-13.10

Przerwa na kawę (I część Warsztatów BLS)

13.10-13.30

„Nagłe zatrzymanie krążenia” – dr n. med. Agnieszka Lidia Szymańska1, dr n. med. Krystyna Wróblewska2, dr n. przyr. Krystyna Brzozowska-Przychodzeń2. Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku1, Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży2

13.30–13.50

„Nadciśnienie tętnicze w zaburzeniach psychicznych” – dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz, Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

13.50-14.10

„Diagnostyka laboratoryjna nadciśnienia tętniczego.” – dr hab. Sławomir Dariusz Szajda, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

14.10-14.30

„Aspekty społeczne i ekonomiczne profilaktyki nadciśnienia tętniczego” – dr n. med. Stefan Kuroczycki-Saniutycz, Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży

14.30-14.50

„Uwarunkowania prawne skuteczności profilaktyki zdrowotnej” – prof. Krzysztof Zwierz, Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży

14.50-16.00

Sesja plakatowa – Studenckie Koło Naukowe Wydziału Medycyny Ratunkowej i Katastrof Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, opiekun: dr hab. n. med. Sławomir Dariusz Szajda (II część Warsztatów BLS)

Warsztaty BLS (Basic Life Support – podstawowe zabiegi resuscytacyjne)

Prezentują studenci Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży pod kierunkiem mgr. piel. Marka Rudkowskiego.

13.00-13.30 – grupa 1
14.50-16.00 – grupa 2

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zostanie przyznanych 6 punktów edukacyjnych.

Plik informacyjny o konferencji do pobrania w .pdf

Program konferencji 11-04-2015