Kurs komputerowy dla Seniorów

Zajęcia z kursu komputerowego WZiSS odbywają się w każdy trzeci czwartek  miesiąca w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 . Najbliższe spotkanie odbędzie się 16 kwietnia br. Zapraszamy.

kurs komputerowy dla seniorów ?om?a

Patronat naukowy sprawuje Rektor WSOZ TWP w Łomży z upoważnienia którego bezpośrednią opiekę pełni dr Krystyna Brzozowska-Przychodzeń. tel. 86 216 45 62, tel. kom. 506 699 577, e-mail: twp@twp.lomza.pl

Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora jest organizacją społeczną działającą pod opieką  Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  (WSOZ) w Łomży. Oferta Wszechnicy Zdrowego i Sprawnego Seniora skierowana jest do każdego, kto ma ukończone 50 lat i pragnie pogłębiać swoją wiedzę. Słuchaczem WZSS może zostać osoba dorosła nieaktywna zawodowo, emeryt, rencista, która złoży deklarację członkowską, opłaci wpisowe – (20  zł) i składki na dany rok akademicki – (60 zł ) oraz będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach.