Formularz rekrutacyjny

Wysyłając zgłoszenie oświadczasz, że „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Mickiewicza 59, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119) od dnia wejścia w życie w/w. rozporządzenia."

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy na studia I stopnia

Uchwała Nr 5/2022 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży z dnia 01.07.2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na rok akademicki 2023/2024