Rekrutacja na studia na rok akademicki 2018/2019.

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2018/2019.

Kierunek : Ratownictwo medyczne i Terapia zajęciowa. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Zapraszamy!!!

rec22