Profilaktyka Nadciśnienie Tętniczego

Sprawozdanie z  V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Profilaktyka Nadciśnienie Tętniczego”

zorganizowanej  przez Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia TWP  w Łomży wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku i Oddziałem Białostockim Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, pod patronatem J.M. Rektora UM w Białymstoku  prof. dr hab. n.med. Jacka Niklińskiego,  która odbyła się w  dniu 11 kwietnia 2015 w  II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.

     Tematem wiodącym konferencji była patogeneza i profilaktyka  pierwotnego nadciśnienia tętniczego.  Na wstępie Konsultant Krajowy ds. Medycyny Ratunkowej prof. dr hab. n.med. Jerzy Robert Ładny  z Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB)  omówił „ Rekomendacje dla przedszpitalnego postępowania zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym , zgodnie z aktualną wiedzą medyczną” . Następnie  prof. dr hab. n.med. Jolanta Małyszko z II Kliniki Nefrologii UMB omówiła „ Profilaktykę nadciśnienia tętniczego”   w odniesieniu do  ludzi dorosłych, a profesor dr hab. n. med. Anna Wasilewska z Kliniki Pediatrii i Nefrologii UMB  omówiła  „ Profilaktykę nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży”. „Zasady racjonalnego żywienia w konfrontacji ze stylem życia współczesnego Polaka”  omówiła dr hab. n .med.  Lucyna Ostrowska z  Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego UMB,  a   prof. dr hab. n. wet. Krzysztof Kostro, z  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie omówił  „Kategorie zoonoz i sposoby ich transmisji”. Doktorzy habilitowani n. med. Napoleon Waszkiewicz z Kliniki Psychiatrii UMB   i  Sławomir Dariusz Szajda z Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB współpracujący z Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia w Łomży przedstawili prezentacje „Nadciśnienie tętnicze w zaburzeniach psychicznych”  i  „Diagnostykę laboratoryjną nadciśnienia tętniczego”. Dr n. med. Agnieszka Lidia Szymańska  z Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB, oraz dr n. med. Krystyna Wróblewska i dr n. przyr. Krystyna Brzozowska–Przychodzeń z Wyższej Szkoły Zawodowej  Ochrony Zdrowia TWP w Łomży (WSZOZ TWP) omówiły postępowanie w „Nagłym  zatrzymaniu krążenia”. Dr n. med. Stefan Kuroczycki-Saniutycz i prof. dr hab. n.med. Krzysztof Zwierz z WSZOZ TWP  przedstawili  odpowiednio „Aspekty społeczne i ekonomiczne profilaktyki nadciśnienia tętniczego” i „Uwarunkowania prawne skuteczności profilaktyki zdrowotnej”. Dr Kuroczycki-Saniutycz podkreślił znaczenie czynników modyfikowalnych w zakresie stylu życia, szczególnie w nadciśnieniu tętniczym. Prof. Zwierz zaproponował stworzenie konkurencji Narodowemu Funduszowi Zdrowia, który dysponując naszymi funduszami na ochronę zdrowia z pozycji monopolisty, zignorował propozycje udziału w  konferencji łomżyńskiej  poświęconej profilaktyce nadciśnienia tętniczego w charakterze współorganizatora lub gościa. W sesji plakatowej Studenci WSZOZ TWP przedstawili wyniki swoich prac wykonanych pod kierunkiem mgr piel. Krystyny Ościłowicz z WSZOZ TWP  i dr hab. n .med, Sławomira Dariusza Szajdy z UMB , a w czasie warsztatów BLS przygotowanych pod kierunkiem mgr piel. Marka Rudkowskiego z UMB,  zaprezentowali swoje umiejętności praktyczne w ramach pokazu ratownictwa medycznego, pt. „Postępowanie w przypadku podejrzenia świeżego zawału mięśnia serca”.

     Gośćmi szkolenia byli pracownicy ochrony zdrowia, studenci, uczniowie i przedstawiciele samorządów przy  znaczącym udziale Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, który nie tylko wspierał  finansowo konferencję, ale również zaangażował się merytorycznie w akcję profilaktyki nadciśnienia tętniczego, co pozwoli na wdrażanie programu zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu w Województwie Podlaskim.

     Podczas Konferencji Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży, kierowana przez dr Agnieszkę Grzeszczuk  zaprezentowała wspólnie z lokalnymi piekarniami, „Sulima”, „Kraska” w Łomży i Zakład Piekarniczo-Cukierniczy w Piątnicy, pieczywo o 50 procentowej redukcji soli (chleb, bułki), promując potrzebę stałego zmniejszenia soli kuchennej w codziennym jadłospisie każdego mieszkańca Powiatu Łomżyńskiego. Odbyła się degustacja pieczywa gdzie każdy mógł spróbować i porównać dwa rodzaje wypieków – wypiek tradycyjny i ten z mniejszą zawartością soli kuchennej.

     Wszyscy uczestnicy byli zachęcani do pomiarów ciśnienia tętniczego i poziomu glikemii w surowicy krwi dokonywanych przez studentów WSZOZ TWP w Łomży przez cały czas trwania szkolenia.

     Pracownicy naukowi WSZOZ TWP   w Łomży na kilka miesięcy przed dniem konferencji spotykali się z przedstawicielami samorządów omawiając program zapobiegania pierwotnemu nadciśnieniu tętniczemu wśród miejscowej ludności poprzez, między innymi, redukcję soli kuchennej w pieczywie.

     Każdy uczestnik mógł otrzymać certyfikat i osiem punktów edukacyjnych przyznanych przez OIL w Białymstoku.

     Owocem IV i V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej jest wydanie przez WSZOZ w Łomży, monografii  „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych”,  w której znalazła się większość referatów przedstawionych na Konferencji. Z uwagi na bardzo dobry odbiór wszystkich trzech dotychczasowych dorocznych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych poświęconych profilaktyce współczesnych chorób cywilizacyjnych, Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia w Łomży zamierza organizować coroczne konferencje poświęcone profilaktyce zdrowotnej wspólnie z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim, oraz Starostami i Wójtami województwa podlaskiego. W przyszłym roku tematem wiodącym Konferencji, na którą zapraszamy wszystkich członków Okręgowej Izby Lekarskiej,  ma być „ Profilaktyka Chorób Nowotworowych”.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  V Konferencji Naukowo–Szkoleniowej
Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży

 

Dr n.med Stefan Kuroczycki-Saniutycz

DSC03193 IS_IMG_4290 IS_IMG_4306 IS_IMG_4309 DSC03126 DSC03127 DSC03130 DSC03158 DSC03164 DSC03169 IS_IMG_4318 IS_IMG_4358