Sukces w konkursie przypadków kardiologicznych podczas „KASPROWISKA”

Pragniemy z dumą poinformować, że Opiekun SKN RM – ratownik medyczny Grzegorz Olszewski zdobył III miejsce w konkursie przypadków kardiologicznych „Maraton EKG 2024 – Tutti Frutti czyli 30 kesjów na 30-lecie” podczas XXX KONFERENCJI ASOCJACJI ELEKTROKARDIOLOGII NIEINWAZYJNEJ I TELEMEDYCYNY Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego KASPROWISKO – Zakopane 2024 .

Przedstawiony przypadek dotyczył zastosowania zmodyfikowanej metody odprowadzeń kończynowych tzw. odprowadzeń Lewisa do praktycznego szukania i obrazowania elektrycznej pracy przedsionków w niejasnych zapisach EKG w warunkach przedszpitalnych.

Był to jedyny przypadek zgłoszony przez medyka nie będącego lekarzem.

Wśród 30 zgłoszeń przez specjalistów w dziedzinie kardiologii z różnych ośrodków z Polski i Europy, miasto Łomża reprezentował Nasz Opiekun.

Kapituła konkursu i organizatorzy poinformowali, że w tym roku udział w konferencji przekroczył liczbę 1000 osób.