Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

5 października 2013 r. W Auli Szkolenej im. Hanki Bielickiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży. Na rozpoczęcie, zaśpiewał chór prowadzony przez Magdę Sinoff. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością bp Tadeusz Bronakowski, przedstawiciele władz państwowych, władz samorządowych, a także znamienite osobistości ze świata kultury, polityki i gospodarki z naszego regionu.

Uroczystej Inauguracji dokonał prorektor WSZOZ Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zwierz.

Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof WSZOZ TWP w Łomży Agnieszka Szymańska odczytała list Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej do społeczności akademickiej.

Podczas uroczystej immatrykulacji nowi studenci otrzymali indeksy, potwierdzające ich przynależność do braci studenckiej.