seminarium dla ratowników medycznych „Podstawy języka migowego w ratownictwie medycznym”

Zapraszamy na seminarium dla ratowników medycznych „Podstawy języka migowego w ratownictwie medycznym” 8 pkt. edukacyjnych

Termin: 21.08.2019 (środa) godz.: 9:00
Koszt: 100,- PLN
Wpłaty na nr konta: 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Seminarium 21 sierpnia 2019


seminarium dla ratowników medycznych „Postępowanie ratownicze z ranami oparzeniowymi”

Zapraszamy na seminarium dla ratowników medycznych „Postępowanie ratownicze z ranami oparzeniowymi” 8 pkt. edukacyjnych.

        Termin: 14.08.2019 (środa) godz.: 9:00

Koszt: 100,-  PLN

Wpłaty na nr konta: 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Seminarium  14 sierpnia  2019


seminarium dla ratowników medycznych „Zasady postępowania ratunkowego w stanach nagłych pochodzenia sercowo – naczyniowego”

Zapraszamy na seminarium dla ratowników medycznych „Zasady postępowania ratunkowego w stanach nagłych pochodzenia sercowo – naczyniowego” 8 pkt. edukacyjnych.

Termin: 19.07.2019 (piątek) godz.: 9:00
Miejsce: Siedziba WSOZ TWP, ul. Mickiewicza 59, Łomża

Bliższe informacje pod nr telefonu: 86 218 31 97

ZAPRASZAMY !!!

Koszt: 80,-  PLN

Wpłaty na nr konta : 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010

W tytule przelewu prosimy wpisać:  „Seminarium  19 lipca  2019”


Rekrutacja na studia na rok akademicki 2019/2020.

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2019/2020.

Kierunek: Ratownictwo medyczne. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Zapraszamy!!!