seminarium dla ratowników medycznych „Postępowanie ratownicze z ranami oparzeniowymi”

Zapraszamy na seminarium dla ratowników medycznych „Postępowanie ratownicze z ranami oparzeniowymi” 8 pkt. edukacyjnych.

        Termin: 14.08.2019 (środa) godz.: 9:00

Koszt: 100,-  PLN

Wpłaty na nr konta: 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Seminarium  14 sierpnia  2019