Wsparcie w zakresie wejścia na rynek pracy

Uczelnia  w ramach wsparcia studentów w zakresie wejścia na rynek pracy nawiązała współpracę z Powiatowym Urzędem  Pracy w Łomży. Zakres wsparcia obejmuje m. in. prowadzenie zajęć grupowych dla studentów w zakresie promocji zatrudnienia, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz przedsiębiorczości i kształcenia w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. W ramach współpracy organizowane są  spotkania w zakresie wcześniej ustalonej tematyki.

Zaproszenie na szkolenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży – link

Zapraszamy  studentów, absolwentów  i pracowników naszej Uczelni na szkolenie organizowane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w ramach projektu pilotażowego pn. „Uwierz w siebie –Możesz wszystko”, które odbędzie się w dniu 07.04.2024 r. w budynku Uczelni przy ul. Mickiewicza 59 w godz. 11.00 -13.00.

Tematy szkolenia:

  1. Formy zatrudnienia pracowników w ochronie zdrowia – radca prawny Milena Dmochowska
  2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy szansą na rozwój zawodowy pracowników – mgr Anna Choińska
  3. Wyzwania współczesnego rynku pracy – mgr Katarzyna Rogińska Święcka

 

 

 

Kontakt poprzez Dziekanat Uczelni.