Egzaminy dyplomowe

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego  jest: uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów oraz uregulowanie  względem uczelni  należnych  i wymaganych przed przystąpieniem do tego egzaminu opłat za usługi edukacyjne.

Egzamin dyplomowy na kierunku Ratownictwo medyczne składa się z dwóch części:  teoretycznej  oraz  praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu dyplomowego poprzedza część praktyczną egzaminu.

Część teoretyczna egzaminu dyplomowego polega na udzieleniu przez studenta odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań obejmujących treści nauczania w zakresie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej uwzględnione w standardzie kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne.

Egzamin dyplomowy praktyczny jest sprawdzianem przygotowania w zakresie umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów ratujących życie i uzasadnienia doboru metody udzielania pomocy i leków, oraz omówienia wylosowanego  przypadku/choroby. Obejmuje prezentację umiejętności praktycznych dostosowanych do konkretnych stanów klinicznych na podstawie scenariuszy symulacyjnych (obowiązują standardy w ratownictwie medycznym z poszczególnych dziedzin klinicznych).

Egzaminy teoretyczny i praktyczny odbywają się w niezależnych terminach.

Regulamin dyplomowania WSZOZ 2022

 

Pliki do pobrania:
Zaktualizowany / 09.06.2014 / Zasady pisania pracy dyplomowej 2013-2014-v2

Dodane 4 pliki / 18.06.2014 /
Ocena recenzenta pracy licencjackiej
Opinia promotora pracy licencjackiej
Plagiat.pl – Instrukcja interpretacji raportu podobienstwa
Plagiat.pl – Instrukcja uzytkownika