Opiekunowie i starości

Opiekunowie i starości

Opiekun roku powoływany jest przez Dziekana Wydziału , zakres jego obowiązków wyrażony jest w Regulaminie studiów, w szczególności reprezentuje on interesy studentów danego roku wobec władz Uczelni i Wydziału.

Starosta roku wybierany spośród studentów danego roku  jest ich  przedstawicielem przed Władzami Uczelni,  Wydziału, nauczycielami akademickimi, pracownikami administracyjnymi oraz organami Samorządu Studentów.

Cykl kształcenia 2021-2024 2022-2025 2023-2026
Opiekun roku mgr Krystyna Ościłowicz dr Krystyna Wróblewska rat. med. Grzegorz Olszewski
Starosta roku Adam Mazewski Joanna Gałązka Adam Szwajkowski

Kontakt do poszczególnych opiekunów i starostów dostępny w dziekanacie