Publikacje

Publikacje

 

 

Maria Bauchrowicz – Tocka (red.), „20 lat Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży”, Łomża 2021, ISBN-978-83-960724-0-5

 

 

Sławomir Dariusz Szajda, Stefan Kuroczycki – Saniutycz, Marek Zbigniew Wojtukiewicz, Napoleon Waszkiewicz (red.), „Nowotwory i ich profilaktyka”. Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, Łomża 2017, ISBN-978-83-939290-5-4

 

 

Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny (red.), „Zapobieganie chorobom nowotworowym”. Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, Łomża 2016, ISBN-978-83-939290-2-3

 

 

Jan Karczewski „5-lat działalności WSOZ TWP w Łomży”. Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży,  Łomża 2016, ISBN-978-83-939290-4-7

 

 

Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny (red.) „Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych”.  Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, Łomża 2015, ISBN 978-83-939290-1-6.

 

 

Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz (red.), „Współczesne Choroby Cywilizacyjne”. Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, Łomża 2014, ISBN 978-83-939290-09.

 

 

Witold Wincenciak. „Idea globalizmu i kultury regionalnej w edukacji”. WSZOZ TWP w Łomży, Łomża 2012r ISBN-978-83-935461-0-7

 

 

Witold Wincenciak. „Kształcenie nauczycieli w Łomży. Zarys dziejów (1914-2014)”. Łomża 2012r.  ISBN- 978-83-7545-350-8

 

 

Witold Wincenciak. „Nauczyciel przyszłości” materiały pokonferencyjne n.t. „Wizja kształcenia nauczyciela XXI wieku”. Łomża 2011r. ISBN -83-86175-45-1/A

 

Osiągnięcia naukowo – dydaktyczne wykładowców i studentów
WSOZ TWP w Łomży (2011-2015)

I.          Wydawnictwa książkowe

 

 1. Kępka A, Szajda SD, Waszkiewicz N, Chojnowska S, Pludowski P, Ładny JR, Zwierz K. Urinary fructose-1,6-bisphosphatase (FBP-1,6) and N-acetyl-beta-hexosaminidase (HEX) in monitoring kidney transplantation – literature review. W: Kidney Transplantation – New Perspectives. Ed. Magdalena Trzcińska. Rjeka: Intechopen, 2011, s. 89-110. ISBN: 978-953-307-684-3.
 2. Popko J, Guszczyn T, Olszewski S, Zwierz K, Lysosomal glycosidases in degradation of human articular cartilage. Str.97-110, Rheumatoid arthritis- Etiology,Consequences,and co-morbidities, Ed. Andrew B. Lemmey, INTECH. 2011,
  97-110. ISBN 978-953-307-847-2.
 3. Kępka A, Waszkiewicz N, Chojnowska S, Zalewska-Szajda B, Ładny JR, Wasilewska A, Zwierz K, Szajda SD.Utility of urinary biomarkers in kidney transplant function assessment. W: Current issues and future direction in kidney transplantation. by Thomas Rath. Rijeka, INTECH. 2013, s. 61-88. ISBN: 978-953-51-0985-3.
 4. Kostrzewska A. Wpływ niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Str. 39-54. Współczesne Choroby Cywilizacyjne, red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, 2014, ISBN 978-83-939290-09.
 5. Waszkiewicz N, Repka B, Szajda SD, Konarzewska B, Kępka A, Chojnowska S, Łazarczyk J, Szulc A, Zwierz K, Ładny JR. Uzależnienie od alkoholu jako choroba cywilizacyjna- zagrożenia i diagnostyka, str. 85-118. Współczesne Choroby Cywilizacyjne, red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, 2014, ISBN 978-83-939290-09.
 6. Kołodziejczyk ZP, Chojnowska S, Kępka A, Sawko A, Zalewska-Szajda B. Otyłość
  i nadwaga- zagrożenia współczesnej cywilizacji. Str. 119-151. Współczesne Choroby Cywilizacyjne, red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2014, ISBN 978-83-939290-09.
 7. Kuroczycki – Saniutycz S, Ościłowicz K, Waszkiewicz N, Zwierz K, Szajda SD. HIV/AIDS – nowe zagrożenia a zapobieganie chorobom zakaźnym. Str. 153-177. Współczesne Choroby Cywilizacyjne, red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2014, ISBN 978-83-939290-09.
 8. Zwierz ZW, Szczesiul P, Świerzbińska R, Kępka A, Chojnowska S, Zalewska-Szajda B, Wincenciak M, Zwierz P, Pancewicz S, Ładny JR. Borelioza jako choroba społeczna. Str. 179-198. Współczesne Choroby Cywilizacyjne, red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2014, ISBN 978-83-939290-09.
 9. Szajda SD, Ościłowicz K, Waszkiewicz N, Gałązkowski R, Kępka A, Chojnowska S, Wojewódzka- Zelaźniakowicz M, Nammous H, Zwierz K, Ładny JR. Rak jelita grubego- problem społeczny i medyczny. Str. 229-249. Współczesne Choroby Cywilizacyjne, red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2014, ISBN 978-83-939290-09.
 10. Waszkiewicz N, Szajda SD, Konarzewska B, Kępka A, Chojnowska S, Szulc A, Zwierz K, Ładny JR. Dopalacze jako problem społeczny, str.53-75. Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych. Red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny. Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2015, ISBN 978-83-939290-1-6.
 11. Kostrzewska A, Modzelewska B. Nieinwazyjne metody diagnostyczne. Str. 217-227. Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych. Red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny. Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2015, ISBN 978-83-939290-1-6.
 12. Szajda SD, Waszkiewicz N, Wojewódzka – Żelaźniakowicz M, Gałązkowski R,. Śliżewska  H, Sawko A, Kępka A, Chojnowska S, Wincenciak M, Ładny JR. Znaczenie profilaktyczne medycznej diagnostyki laboratoryjnej u mężczyzn, str. 241-267. Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych. Red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny. Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2015, ISBN 978-83-939290-1-6.
 13. Zwierz K, Kuroczycki – Saniutycz S, Zwierz ZW. Profilaktyka w systemie ochrony zdrowia w :Polsce. 269-270. Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych. Red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny. Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2015, ISBN 978-83-939290-1-6.
 14. Kuroczycki – Saniutycz S, Grzeszczuk A, Zalewska-Szajda B. Aspekty socjalne
  i  ekonomiczne profilaktyki nadciśnienia tętniczego. Str. 281-300. Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych. Red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny. Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2015, ISBN 978-83-939290-1-6.

 

 

II.     Publikacje w czasopismach naukowych

 

1.         Waszkiewicz N, Szajda SD, Zalewska A, Szulc A, Kępka A, Minarowska A, Wojewódzka-Żelezniakowicz M, Konarzewska B, Chojnowska S, Ładny JR, Zwierz K. Alcohol abuse and glycoconjugate metabolism. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50(1): 1-11. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

2.         Knaś M, Zalewska A, Krętowski R, Niczyporuk M, Waszkiewicz N, Cechowska-Pasko M, Waszkiel D, Zwierz K. The profile of lysosomal exoglycosidases in replicative and stress-induced senescence in early passage human fibroblasts. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50(2): 220-227. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

3.         Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Zalewska A, Waszkiewicz M, Szajda SD, Repka B, Szulc A, Kępka A, Minarowska A, Chojnowska S, Konarzewska B, Ładny JR, Kowzan U, Zwierz K. Decrease in salivary lactoferrin output in chronically intoxicated alcohol-dependent patients. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50(2): 248-254. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

4.         Wasiluk A, Waszkiewicz N, Szajda SD, Wojewódzka-Żelezniakowicz M, Kępka A, Minarowska A, Zwierz ZW, Pancewicz S, Zalewska-Szajda B, Ładny JR, Zwierz K. Alpha fucosidase and beta galactosidase in serum of a Lyme disease patients as
a possible marker of accelerated senescence a preliminary study. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50(2): 270-274. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

5.         Waszkiewicz N, Zalewska A, Szajda SD, Szulc A, Kępka A, Minarowska A, Wojewódzka-Żelezniakowicz M, Konarzewska B, Chojnowska S, Supronowicz ZB, Ładny JR, Zwierz K. The effect of chronic alcohol intoxication and smoking on the activity of oral peroxidase. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50(3) 450-455. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

6.         Waszkiewicz N, Zalewska A, Szajda SD, Waszkiewicz M, Szulc A, Kępka A, Konarzewska B, Minarowska A, Zalewska-Szajda B, Wilamowska D, Waszkiel D, Ładny JR, Zwierz K. The effect of chronic alcohol intoxication and smoking on the output of salivary immunoglobulin A. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50: (4): 605 – 608. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

7.         Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Zalewska A, Waszkiewicz M, Szajda SD, Repka B, Szulc A, Kępka A, Minarowska A, Ładny JR, Zwierz K. Salivary lysozyme in smoking alcohol-dependent persons. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50(4): 609 – 612. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

8.         Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Szajda SD, Kępka A, Waszkiewicz M, Roszkowska-Jakimiec W, Wojewódzka-Żelezniakowicz M, Milewska AJ, Dadan J, Szulc A, Zwierz K, Ładny JR. Lysosomal exoglycosidases and cathepsin D in colon adenocarcinoma. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. 2012; 122(11): 551 – 556. (IF = 1,833; MNiSW = 10).

9.         Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Szajda SD, Simonienko K, Zalewska A, Szulc A, Ładny JR, Zwierz K. Sibutramine-induced mania as the first manifestation of bipolar disorder. BMC Psychiatry. 2012; 12: 43. (IF = 2,233; MNiSW = 30).

10.     Gumiężny G, Knaś M, Zalewska A, Przystupa AW, Waszkiel D, Zarzycki W, Zwierz K, Tatoń J. Zwiększenie lizosomalnych egzoglikozydaz w ślinie kobiet z cukrzycą ciążową jako patogenetyczny czynnik w stomatopatii. Medycyna Metaboliczna. 2012; 16(2/3): 33-41. (MNiSW = 4).

11.     Waszkiewicz N, Konarzewska B, Szajda SD, Szulc A, Kępka A, Ładny JR, Zwierz K. The activity of serum and urinary a-L-fucosidase in binge drinking. E&C Hepatology, 2012; 8(3-4): 17-19. (MNiSW = 6).

12.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Buras A, Szulc A, Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD. Serum and urinary beta-glucuronidase in acute alcohol intoxication: a pilot study. Progress in Health Sciences. 2012; 2(2): 52-56. (MNiSW = 2).

13.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Repka B, Szulc A, Kępka A, Chojnowska S, Dadan J, Ładny JR, Zwierz K, Szajda SD. Serum beta-glucuronidase in colon cancer patients dependent on alcohol and nicotine: preliminary report. Progress in Health Sciences. 2012; 2(2): 64-69. (MNiSW = 2).

14.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Chojnowska S, Kępka A, Zasadowska W, Kołodziejczyk P, Dadan J, Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD. Izoenzymy A i B N-acetylo-β-D-heksozoaminidazy w tkance raka jelita grubego. Przegląd Gastroenterologiczny. 2012; 7(6): 374-378. (IF = 0,077; MNiSW = 15).

15.     Waszkiewicz N, Chojnowska S, Zalewska A, Zwierz K, Szulc A, Szajda SD.Salivary hexosaminidase in smoking alcoholics with bad periodontal and dental states. Drug and Alcohol Dependence. 2013; 129, 1-2, s. 33-40. (IF = 3,141; MNiSW = 40).

16.     Kratz E, Waszkiewicz N, Kałuża A, Szajda SD, Zalewska-Szajda B, Szulc A, Zwierz K, Ferens-Sieczkowska M.Glycosylation changes at the salivary glycoproteins of alcohol-dependent patients: A pilot study. Alcohol and Alcoholism. 2013; 1-9. (IF = 2,682; MNiSW = 35).

17.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Chojnowska S, Szajda SD, Zalewska A, Konarzewska B, Szulc A, Wojtulewska-Supron A, Kępka A, Knaś M, Ładny JR, Milewski R, Zwierz K.The Salivary β-HEX A% Index as an Excellent Marker of Periodontitis in Smoking Alcohol-Dependent Persons. Disease Markers. 2013; 5: 457–463. (IF = 2,140; MNiSW = 25).

18.     Zalewska A, Knaś M, Waszkiewicz N, Waszkiel D, Sierakowski S, Zwierz K. Rheumatoid arthritis patients with xerostomia have reduced production of key salivary constituents. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology. 2013; 115(4): 483-490. (IF = 1,495; MNiSW = 20).

19.     Zalewska A, Knaś M, Kuźmiuk A, Waszkiewicz N, Niczyporuk M, Waszkiel D, Zwierz K.Salivary innate defense system in type 1 diabetes mellitus in children with mixed and permanent dentition. Acta Odontologica Scandinavica. 2013; s. 1 -9. (IF = 1,358; MNiSW = 20).

20.     Kępka A, Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Chojnowska S, Płudowski P, Konarzewska E, Szulc A, Ładny JR, Zwierz K, Szajda SD.Plasma carnitine concentrations after chronic alcohol intoxication = Stężenie karnityny w osoczu po przewlekłym zatruciu alkoholem.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2013; 67, s. 548-552. (IF = 0,552; MNiSW = 15).

21.     Waszkiewicz N, Szajda SD, Waszkiewicz M, Wojtulewska – Supron A, Szulc A, Kępka A, Chojnowska S, Dadan J, Ładny JR, Zwierz K, Zalewska-Szajda B. The activity of serum beta-galactosidase in colon cancer patients with a history of alcohol and nicotine dependence: preliminary data. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2013; 67: 896-900. (IF = 0,552; MNiSW = 15).

22.     Zalewska-Szajda B, Szajda SD, Waszkiewicz N, Chojnowska S, Gościk E, Łebkowska U, Kępka A, Bossowski A, Zalewska A, Janica J, Zwierz K, Ładny JR, Waszkiel D.Activity of N-acetyl-Beta-D-hexosaminidase in the saliva of children with type 1 diabetes = Aktywność N-acetylo-Beta-D-heksozoaminidazy w ślinie dzieci z cukrzycą typu 1. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2013; 67: 996-999. (IF = 0,552; MNiSW = 15).

23.     Raczkowska K, Szajda SD, Raczkowski K, Zasadowska W, Chojnowska S, Kępka A, Zalewska-Szajda B, Waszkiewicz N, Knaś M, Snarska J, Zwierz K, Ładny JR. Activity of alpha-fucosidase and beta-glucuronidase in serum and urine of patients administered parenteral nutition. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 2013; 64(3): 235-241. (MNiSW = 7).

24.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Chojnowska S, Zalewska A, Gośckik E, Szulc A, Zwierz K.Beta-heksozoaminidaza w ślinie jako marker uzależnienia od alkoholu. Polski Merkuriusz Lekarski. 2013; 34(200): 5. (MNiSW = 7).

25.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Zalewska A, Knaś M, Buras A, Konarzewska B, Szulc A, Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD. Binge drinking episode increases activity of a senescence marker Beta-galactosidase in serum. Experimental & Clinical Hepatology. 2013; 9: 9-12. (MNiSW = 6).

26.     Raczkowska K, Zalewska-Szajda B, Chojnowska S, Kępka A, Raczkowski K, Waszkiewicz N, Siedlecka-Czykier E, Dadan J, Snareka J, Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD.Izoenzymy A i B lizosomalnej N-acetylo-beta-D-heksozoaminidazy
w surowicy i moczu chorych żywionych pozajetowo.
Polski Merkuriusz Lekarski. 2013; 34(203): 259-262. (MNiSW = 7).

27.     Chojnowska S, Minarowska A, Knaś M, Niemcunowicz-Janica A, Kołodziejczyk P, Zalewska-Szajda B, Kępka A, Minarowski Ł, Waszkiewicz N, Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD.Lysosomal exoglycosidases in nasal polyps. Otolaryngologia Polska. 2013; 67(4): 192-197. (MNiSW = 7).

28.     Zagór M, Minarowska A, Knaś M, Krajewska K, Niemcunowicz-Janica A, Marciniak J, Bierć M, Zaniewska A, Minarowski Ł, Jackowska A, Jackowski T, Zwierz K, Szajda SD.N-acetyl-beta-hexosaminidase in chronic tonsillitis and tonsillar hypertrophy. Otolaryngologia Polska. 2013; 67(4): 204-208. (MNiSW = 7).

29.     Chojnowska S, Minarowska A, Waszkiewicz N, Kępka A, Zalewska-Szajda B, Gościk E, Zwierz K, Olszewska E, Konarzewska – Duchnowska E, Minarowski Ł,  Ładny JR, Szajda SD. The activity of N-acetyl-beta-D-hexosaminidase A and B and beta-glucuronidase in nasal polyps and hypertrophic nasal concha. Otolaryngologia Polska. 2013; s. 1-5. (MNiSW = 7).

30.     Szajda SD, Zalewska-Szajda B, Waszkiewicz N, Dadan J, Zwierz K, Ładny JR.Ocena aktywności izoenzymów A i B N-acetylo-beta-D-heksozoaminidazy
w tkankach raka jelita grubego.
Nowa Medycyna. 2013; 1: 12-15. (MNiSW = 4).

31.     Raczkowska K, Zalewska-Szajda B, Raczkowski K, Knaś M, Snarska J, Zwierz K, Ładny JR, Szajda S.Poszukiwanie mierników zaburzeń metabolicznych powodowanych przez żywienie pozajelitowe – przydatność oceny aktywności egzoglikozydaz surowicy.Medycyna Metaboliczna. 2013; 17(2): 35-40. (MNiSW = 4).

32.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Zalewska A, Waszkiewicz M, Repka B, Knaś M, Konarzewska B, Szulc A, Zwierz K, Ładny JR, Mierzyńska K, Szajda SD.Serum and urinary aplha-mannosidase in acute alcohol intoxication. Experimental & Clinical Hepatology. 2013; 9: 5-8. (MNiSW = 6).

33.     Raczkowska K, Zalewska-Szajda B, Raczkowski K, Knaś M, Chojnowska S, Waszkiewicz N, Kępka A, Snarska J, Doroszkiewicz E, Konarzewska E, Dadan J, Kowal K, Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD.The activity of N-acetyl-beta-D-hexosaminidase in serum and urine of parenterally fed patients. Experimental & Clinical Hepatology. 2013; 9: 1-4. (MNiSW = 6).

34.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Chojnowska S, Zalewska A, Gościk E, Szulc   A, Zwierz K. Beta-heksozoaminidaza w ślinie jako marker uzależnienia od alkoholu. Polski Merkuriusz Lekarski 2013; 200: 5-8. (Medline, MNiSW – 7).

35.     Kępka A, Minarowska A, Minarowski Ł, Waszkiewicz N, Chojnowska S, Trochimowicz L, Zwierz K, Chyczewska E, Szajda SD.Serum and urinary carnitine in children with cystic fibrosis. Progress in Health Sciences. 2013; 3(1): 13-18. (MNiSW = 7).

36.     Chojnowska S, Kępka A, Waszkiewicz N. Kołodziejczyk P, Konarzewska –Duchnowska E, Ościłowicz K, Cabaj-Wiater I, Sowizdraniuk J, Dzięcioł J, Ładny JR, Zwierz K, Szajda SD.  Etiopathogenesis of nasal polyps . Prog Health Sci 2013, 3(2), 151- 159.(MNiSW 7,0).

37.     Waszkiewicz N, Chojnowska S, Zalewska A, Zwierz K, Szulc A, Szajda SD. Salivary exoglycosidases as a marker of alcohol dependence. Alcohol and Alcoholism 2014; doi: 10.1093/alcalc/agu005. (Medline, MNiSW – 35, IF – 1,956).

38.     Waszkiewicz N, Jelski W, Zalewska A, Szulc A, Szmitkowski M, Zwierz K, Szajda SD. Salivary alcohol dehydrogenase in nonsmoking and smoking alcohol dependent persons. Alcohol 2014; doi: (Medline, MNiSW – 25, IF – 2,255).

39.     Kratz EM, Waszkiewicz N, Kałuża A, Szajda SD, Zalewska-Szajda B, Szulc A,    Zwierz K, Ferens-Sieczkowska M. Glycosylation changes at the salivary   glycoproteins of alcohol-dependent patients: A pilot study. Alcohol and Alcoholism   2014; 49(1): 23-30. (Medline, MNiSW – 35, IF – 1,956).

40.      Chojnowska S, Zalewska A, Knaś M, Waszkiewicz N, Waszkiel D, Kossakowska A, Zwierz K. Determination of lysosomal exoglycosidases in human saliva. Acta Biochimica Polonica 2014; 61(1): 85-90. (Medline, MNiSW – 15, IF – 1,185).

41.     Chojnowska S, Minarowska A, Waszkiewicz N, Kępka A, Zalewska-Szajda B,  Gościk E, Kowal K, Olszewska E, Konarzewska-Duchnowska E, Minarowski Ł,

42.     Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD. The activity of N-acetyl-beta-D-hexosaminidase A    and B and beta-glucuronidase in nasal polyps and hypertrophic nasal concha. .  Otolaryngologia Polska 2014; 68(1): 20-24. (Medline, MNiSW – 7).

43.     Raczkowska K,  Szajda SD, Raczkowski K, Chojnowska S, Kępka A, Ościłowicz K, Szymańska A, Konarzewska-Duchnowska E, Dąbrowska E,  Knaś M, Jadwiga Snarska, Bartłomiej Biedziuk, Krzysztof Zwierz, Napoleon Waszkiewicz, Jerzy Robert Ładny. Relation of lysosomal exoglycosidases activity in serum of patients fed parenterally with nutrient mixtures – preliminary study = Mieszaniny żywieniowe a aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w surowicy krwi chorych żywionych parenteralnie – doniesienie wstępne.Post.NaukMed.,2014,27,(6),s.369-375 (MNiSW: 6.000).

44.     Magdalena Świderska, Barbara Choromańska, Ewelina Dąbrowska, Emilia Konarzewska-Duchnowska, Katarzyna Choromańska, Grzegorz Szczurko, Piotr Myśliwiec, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ładny, Krzysztof Zwierz. The diagnostics of colorectal cancer.Contemp.Oncol.,2014:18,1,1-6. (IF=0.215, MNiSW: 15).

45.     Alina Kępka, Sylwia Chojnowska, Osazee E. Okungbowa, Krzysztof Zwierz: The role of carnitine in the perinatal period. Dev Period Med. 2014,18(4),417-425. (MNiSW 7).

46.     Fiega E, Chilińska J.Z., Krajewska – Kułak E., Wróblewska KH, Szymańska AL. Opinie studentów łomżyńskich uczelni i pielęgniarek na temat legalizacji eutanazji.
W drodze do brzegi życia. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej –Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Tom XII.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu. Białystok 2014;s. 158-171. (MNiSW 4).

47.     Wróblewska KH, Szymańska AL, Fiega E, Krajewska-Kułak E, Chilińska JZ, Brzozowska – Przychodzeń K. Postawy ratowników medycznych i pielęgniarek wobec śmierci pacjentów. W drodze do brzegi życia. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej –Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Tom XII. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu. Białystok 2014; s. 317-338. (MNiSW 4).

48.     Napoleon Waszkiewicz, Sławomir Dariusz Szajda, Szulc Agata, Zwierz Krzysztof . Binge drinking and tuberculosis prevention, Tuberculosis. xxx,2015, 1-2. (IF 3,503; MNiSW :30).

49.     Napoleon Waszkiewicz. Sławomir Dariusz Szajda, Emilia Konarzewska-Duchnowska, Beata Zalewska-Szajda, Robert Gałązkowski, Anna Sawko, Halim Nammouus, Agata Szulc, Krzysztof Zwierz,  Jerzy  Robert Ładny. Serum β-glucuronidase as a potential colon cancer marker: a preliminary study. Post Hig Med Dośw (on line ),2015, 436-439 (IF = 0,761; MNiSW = 15).

 

III.             Komunikaty zjazdowe

 

1.         Ptaszyńska-Sarosiek I, Waszkiewicz N, Szajda SD, Wardaszka Z, Niemcunowicz-Janica A, Szulc A, Zwierz K.Aktywność N-acetylo-Beta – heksozoaminidazy
w moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym oraz ciele szklistym oka u osób zmarłych
z powodu zatrucia alkoholem etylowym. W:
XXX Konferencja Toksykologów Sądowych, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej
 i Kryminologii, Augustów, 15-17.05.2013. Materiały konferencyjne, s. 67-68. (WSZOZ TWP – Łomża ).

2.          Chojnowska S, Szajda SD, Ptaszyńska-Sarosiek I, Kępka A, Waszkiewicz N, Wincenciak M, Snarska E, Wardaszka Z, Ładny JR, Niemcunowicz-Janica A, Zwierz K. Aktywność N-acetylo-beta-heksozoaminidazy w surowicy z hemolizą. W: XXX Konferencja Toksykologów Sądowych, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, Augustów, 15-17.05.2013. Materiały konferencyjne. s. 69. (WSZOZ TWP –Łomża ).

3.         Kępka A, Waszkiewicz N, Szajda SD, Chojnowska S, Zalewska-Szajda B, Supronowicz Z, Ładny JR, Zwierz K. Concentration of plasma carnitine in chronic alcoholics during abstinence. Experimental & Clinical Hepatology, 2013; 9: A20. (WSZOZ TWP – Łomża).

4.         Szajda SD, Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Waszkiewicz M, Chojnowska S, Zalewska A, Szulc A, Kępka A, Repka B, Zwierz K, Ładny JR. Immunoglobulina M śliny jako marker uzależnienia od nikotyny. Current Problems of Psychiatry, 2013; 14, 2 suppl.: 175. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich „Między neurobiologią a środowiskiem” Lublin, 27-29 czerwca 2013. (WSZOZ TWP – Łomża).

5.         Waszkiewicz N, Chojnowska S, Szajda SD, Zalewska A, Konarzewska B, Szulc A, Wojtulewska-Supron A, Popławska R, Markowski T, Ładny JR, Zwierz K.Wskaźnik beta-HEX A% w ślinie jako marker uzależnienia od alkoholu. Current Problems of Psychiatry2013; 14, 2 suppl., s. 178-179. XLIV Zjazd psychiatrów Polskich „Między neurobiologią a środowiskiem” Lublin, 27-29 czerwca 2013. (WSZOZ TWP – Łomża).

6.         Kępka A, Waszkiewicz N, Szajda SD, Chojnowska S, Zalewska-Szajda B, Supronowicz Z, Dobosz M, Ładny JR, Zwierz K* The effect of daily dose and duration of alcohol dependence on the concentration of carnitine in plasma Materiały XVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego . Mikołajki 29-31 maja 2014. Str. 52. (WSZOZ TWP – Łomża)

7.         Waszkiewicz N, Olański W, Chojnowska S, Szajda SD, Popławska R, Simonienko K, Wygnał R, Kwiatkowski M, Repka B*, Szulc A, Konarzewska A, Wasilewska A, Malka M, Ładny JR, Zwierz K*. Serum β-hexosaminidase A in adolescens acutely intoxicated by the alcohol. Materiały XVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego . Mikołajki 29-31 maja 2014. Str. 57. (WSZOZ TWP – Łomża).

8.         Zwierz K*, Repka B*, Olański W, Chojnowska S, Szajda SD, Waszkiewicz N, Liwoch-Lenartowicz N, Klimowicz K, Ratkiewicz D, Dzierżanowski K, Markowski T, Kępka A, Wasilewska A. The activity of serum α-mannosidase in adolescens admitted to Hospital Emergency Department due to acute alkohol intoxication. Materiały XVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego . Mikołajki 29-31 maja 2014. Str. 57. (WSZOZ TWP – Łomża).

9.         Szajda SD, Olański W, Chojnowska S, Szulc A, Wasilewska A, Zwierz K*, Repka B*, Kicel K, Mielech W, Plesa K, Pawłowicz P, Waszkiewicz N, Ładny JR. Serum α-fucosidase in alcohol intoxicated adolescens. Materiały XVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego . Mikołajki 29-31 maja 2014. Str. 57. (WSZOZ TWP – Łomża).

 

I.          Wydawnictwa książkowe

 

1.      Witold Wincenciak. „Nauczyciel przyszłości” materiały pokonferencyjne n.t. „Wizja kształcenia nauczyciela XXI wieku”, Łomża 2011r.

2.       Witold Wincenciak. „Kształcenie nauczycieli w Łomży. Zarys dziejów (1914-2014)” Łomża 2012r.

3.       Witold Wincenciak.” Idea globalizmu i kultury regionalnej w edukacji”. WSZOZ TWP
 w Łomży, Łomża 2012r.

4.      Kępka A, Szajda SD, Waszkiewicz N, Chojnowska S, Pludowski P, Ładny JR, Zwierz K. Urinary fructose-1,6-bisphosphatase (FBP-1,6) and N-acetyl-beta-hexosaminidase (HEX) in monitoring kidney transplantation – literature review. W: Kidney Transplantation – New Perspectives. Ed. Magdalena Trzcińska. Rjeka: Intechopen, 2011, s. 89-110. ISBN: 978-953-307-684-3.

5.       Popko J, Guszczyn T, Olszewski S, Zwierz K, Lysosomal glycosidases in degradation of human articular cartilage. Str.97-110, Rheumatoid arthritis- Etiology,Consequences,and co-morbidities, Ed. Andrew B. Lemmey, INTECH. 2011,
 s. 97-110. ISBN 978-953-307-847-2.

6.       Kępka A, Waszkiewicz N, Chojnowska S, Zalewska-Szajda B, Ładny JR, Wasilewska A, Zwierz K, Szajda SD.Utility of urinary biomarkers in kidney transplant function assessment. W: Current issues and future direction in kidney transplantation. Ed. by Thomas Rath. Rijeka, INTECH. 2013, s. 61-88. ISBN: 978-953-51-0985-3.

7.      Kostrzewska A. Wpływ niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Str. 39-54. Współczesne Choroby Cywilizacyjne, red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, 2014, ISBN 978-83-939290-09.

8.      Waszkiewicz N, Repka B, Szajda SD, Konarzewska B, Kępka A, Chojnowska S, Łazarczyk J, Szulc A, Zwierz K, Ładny JR. Uzależnienie od alkoholu jako choroba cywilizacyjna- zagrożenia i diagnostyka, str. 85-118. Współczesne Choroby Cywilizacyjne, red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, 2014, ISBN 978-83-939290-09.

9.      Kołodziejczyk ZP, Chojnowska S, Kępka A, Sawko A, Zalewska-Szajda B. Otyłość
 i nadwaga- zagrożenia współczesnej cywilizacji. Str. 119-151. Współczesne Choroby Cywilizacyjne, red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2014, ISBN 978-83-939290-09.

10.  Kuroczycki – Saniutycz S, Ościłowicz K, Waszkiewicz N, Zwierz K, Szajda SD. HIV/AIDS – nowe zagrożenia a zapobieganie chorobom zakaźnym. Str. 153-177. Współczesne Choroby Cywilizacyjne, red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2014, ISBN 978-83-939290-09.

11.   Zwierz ZW, Szczesiul P, Świerzbińska R, Kępka A, Chojnowska S, Zalewska-Szajda B, Wincenciak M, Zwierz P, Pancewicz S, Ładny JR. Borelioza jako choroba społeczna. Str. 179-198. Współczesne Choroby Cywilizacyjne, red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2014, ISBN 978-83-939290-09.

12.  Szajda SD, Ościłowicz K, Waszkiewicz N, Gałązkowski R, Kępka A, Chojnowska S, Wojewódzka- Zelaźniakowicz M, Nammous H, Zwierz K, Ładny JR. Rak jelita grubego- problem społeczny i medyczny. Str. 229-249. Współczesne Choroby Cywilizacyjne, red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2014, ISBN 978-83-939290-09.

13.  Waszkiewicz N, Szajda SD, Konarzewska B, Kępka A, Chojnowska S, Szulc A, Zwierz K, Ładny JR. Dopalacze jako problem społeczny, str.53-75. Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych. Red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny. Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2015, ISBN 978-83-939290-1-6.

14.  Kostrzewska A, Modzelewska B. Nieinwazyjne metody diagnostyczne. Str. 217-227.   Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych. Red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny. Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2015, ISBN 978-83-939290-1-6.

15.  Szajda SD, Waszkiewicz N, Wojewódzka – Żelaźniakowicz M, Gałązkowski R,.   Śliżewska  H, Sawko A, Kępka A, Chojnowska S, Wincenciak M, Ładny JR. Znaczenie profilaktyczne medycznej diagnostyki laboratoryjnej u mężczyzn, str. 241-267. Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych. Red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny. Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2015, ISBN 978-83-939290-1-6.

16.   Zwierz K, Kuroczycki – Saniutycz S, Zwierz ZW. Profilaktyka w systemie ochrony  zdrowia w :Polsce. 269-270. Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych. Red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny. Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2015, ISBN 978-83-939290-1-6.

17.  Kuroczycki – Saniutycz S, Grzeszczuk A, Zalewska-Szajda B. Aspekty socjalne
 i  ekonomiczne profilaktyki nadciśnienia tętniczego. Str. 281-300. Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych. Red. Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny. Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP: w Łomży, 2015, ISBN 978-83-939290-1-6.

 

II.     Publikacje w czasopismach naukowych

 

1.         Waszkiewicz N, Szajda SD, Zalewska A, Szulc A, Kępka A, Minarowska A, Wojewódzka-Żelezniakowicz M, Konarzewska B, Chojnowska S, Ładny JR, Zwierz K. Alcohol abuse and glycoconjugate metabolism. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50(1): 1-11. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

2.         Knaś M, Zalewska A, Krętowski R, Niczyporuk M, Waszkiewicz N, Cechowska-Pasko M, Waszkiel D, Zwierz K. The profile of lysosomal exoglycosidases in replicative and stress-induced senescence in early passage human fibroblasts. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50(2): 220-227. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

3.         Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Zalewska A, Waszkiewicz M, Szajda SD, Repka B, Szulc A, Kępka A, Minarowska A, Chojnowska S, Konarzewska B, Ładny JR, Kowzan U, Zwierz K. Decrease in salivary lactoferrin output in chronically intoxicated alcohol-dependent patients. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50(2): 248-254. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

4.         Wasiluk A, Waszkiewicz N, Szajda SD, Wojewódzka-Żelezniakowicz M, Kępka A, Minarowska A, Zwierz ZW, Pancewicz S, Zalewska-Szajda B, Ładny JR, Zwierz K. Alpha fucosidase and beta galactosidase in serum of a Lyme disease patients as
a possible marker of accelerated senescence a preliminary study. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50(2): 270-274. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

5.         Waszkiewicz N, Zalewska A, Szajda SD, Szulc A, Kępka A, Minarowska A, Wojewódzka-Żelezniakowicz M, Konarzewska B, Chojnowska S, Supronowicz ZB, Ładny JR, Zwierz K. The effect of chronic alcohol intoxication and smoking on the activity of oral peroxidase. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50(3) 450-455. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

6.         Waszkiewicz N, Zalewska A, Szajda SD, Waszkiewicz M, Szulc A, Kępka A, Konarzewska B, Minarowska A, Zalewska-Szajda B, Wilamowska D, Waszkiel D, Ładny JR, Zwierz K. The effect of chronic alcohol intoxication and smoking on the output of salivary immunoglobulin A. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50: (4): 605 – 608. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

7.         Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Zalewska A, Waszkiewicz M, Szajda SD, Repka B, Szulc A, Kępka A, Minarowska A, Ładny JR, Zwierz K. Salivary lysozyme in smoking alcohol-dependent persons. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012; 50(4): 609 – 612. (IF = 1,101; MNiSW = 15).

8.         Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Szajda SD, Kępka A, Waszkiewicz M, Roszkowska-Jakimiec W, Wojewódzka-Żelezniakowicz M, Milewska AJ, Dadan J, Szulc A, Zwierz K, Ładny JR. Lysosomal exoglycosidases and cathepsin D in colon adenocarcinoma. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. 2012; 122(11): 551 – 556. (IF = 1,833; MNiSW = 10).

9.         Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Szajda SD, Simonienko K, Zalewska A, Szulc A, Ładny JR, Zwierz K. Sibutramine-induced mania as the first manifestation of bipolar disorder. BMC Psychiatry. 2012; 12: 43. (IF = 2,233; MNiSW = 30).

10.     Gumiężny G, Knaś M, Zalewska A, Przystupa AW, Waszkiel D, Zarzycki W, Zwierz K, Tatoń J. Zwiększenie lizosomalnych egzoglikozydaz w ślinie kobiet z cukrzycą ciążową jako patogenetyczny czynnik w stomatopatii. Medycyna Metaboliczna. 2012; 16(2/3): 33-41. (MNiSW = 4).

11.     Waszkiewicz N, Konarzewska B, Szajda SD, Szulc A, Kępka A, Ładny JR, Zwierz K. The activity of serum and urinary a-L-fucosidase in binge drinking. E&C Hepatology, 2012; 8(3-4): 17-19. (MNiSW = 6).

12.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Buras A, Szulc A, Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD. Serum and urinary beta-glucuronidase in acute alcohol intoxication: a pilot study. Progress in Health Sciences. 2012; 2(2): 52-56. (MNiSW = 2).

13.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Repka B, Szulc A, Kępka A, Chojnowska S, Dadan J, Ładny JR, Zwierz K, Szajda SD. Serum beta-glucuronidase in colon cancer patients dependent on alcohol and nicotine: preliminary report. Progress in Health Sciences. 2012; 2(2): 64-69. (MNiSW = 2).

14.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Chojnowska S, Kępka A, Zasadowska W, Kołodziejczyk P, Dadan J, Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD. Izoenzymy A i B N-acetylo-β-D-heksozoaminidazy w tkance raka jelita grubego. Przegląd Gastroenterologiczny. 2012; 7(6): 374-378. (IF = 0,077; MNiSW = 15).

15.     Waszkiewicz N, Chojnowska S, Zalewska A, Zwierz K, Szulc A, Szajda SD.Salivary hexosaminidase in smoking alcoholics with bad periodontal and dental states. Drug and Alcohol Dependence. 2013; 129, 1-2, s. 33-40. (IF = 3,141; MNiSW = 40).

16.     Kratz E, Waszkiewicz N, Kałuża A, Szajda SD, Zalewska-Szajda B, Szulc A, Zwierz K, Ferens-Sieczkowska M.Glycosylation changes at the salivary glycoproteins of alcohol-dependent patients: A pilot study. Alcohol and Alcoholism. 2013; 1-9. (IF = 2,682; MNiSW = 35).

17.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Chojnowska S, Szajda SD, Zalewska A, Konarzewska B, Szulc A, Wojtulewska-Supron A, Kępka A, Knaś M, Ładny JR, Milewski R, Zwierz K.The Salivary β-HEX A% Index as an Excellent Marker of Periodontitis in Smoking Alcohol-Dependent Persons. Disease Markers. 2013; 5: 457–463. (IF = 2,140; MNiSW = 25).

18.     Zalewska A, Knaś M, Waszkiewicz N, Waszkiel D, Sierakowski S, Zwierz K. Rheumatoid arthritis patients with xerostomia have reduced production of key salivary constituents. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology. 2013; 115(4): 483-490. (IF = 1,495; MNiSW = 20).

19.     Zalewska A, Knaś M, Kuźmiuk A, Waszkiewicz N, Niczyporuk M, Waszkiel D, Zwierz K.Salivary innate defense system in type 1 diabetes mellitus in children with mixed and permanent dentition. Acta Odontologica Scandinavica. 2013; s. 1 -9. (IF = 1,358; MNiSW = 20).

20.     Kępka A, Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Chojnowska S, Płudowski P, Konarzewska E, Szulc A, Ładny JR, Zwierz K, Szajda SD.Plasma carnitine concentrations after chronic alcohol intoxication = Stężenie karnityny w osoczu po przewlekłym zatruciu alkoholem.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2013; 67, s. 548-552. (IF = 0,552; MNiSW = 15).

21.     Waszkiewicz N, Szajda SD, Waszkiewicz M, Wojtulewska – Supron A, Szulc A, Kępka A, Chojnowska S, Dadan J, Ładny JR, Zwierz K, Zalewska-Szajda B. The activity of serum beta-galactosidase in colon cancer patients with a history of alcohol and nicotine dependence: preliminary data. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2013; 67: 896-900. (IF = 0,552; MNiSW = 15).

22.     Zalewska-Szajda B, Szajda SD, Waszkiewicz N, Chojnowska S, Gościk E, Łebkowska U, Kępka A, Bossowski A, Zalewska A, Janica J, Zwierz K, Ładny JR, Waszkiel D.Activity of N-acetyl-Beta-D-hexosaminidase in the saliva of children with type 1 diabetes = Aktywność N-acetylo-Beta-D-heksozoaminidazy w ślinie dzieci z cukrzycą typu 1. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2013; 67: 996-999. (IF = 0,552; MNiSW = 15).

23.     Raczkowska K, Szajda SD, Raczkowski K, Zasadowska W, Chojnowska S, Kępka A, Zalewska-Szajda B, Waszkiewicz N, Knaś M, Snarska J, Zwierz K, Ładny JR. Activity of alpha-fucosidase and beta-glucuronidase in serum and urine of patients administered parenteral nutition. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 2013; 64(3): 235-241. (MNiSW = 7).

24.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Chojnowska S, Zalewska A, Gośckik E, Szulc A, Zwierz K.Beta-heksozoaminidaza w ślinie jako marker uzależnienia od alkoholu. Polski Merkuriusz Lekarski. 2013; 34(200): 5. (MNiSW = 7).

25.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Zalewska A, Knaś M, Buras A, Konarzewska B, Szulc A, Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD. Binge drinking episode increases activity of a senescence marker Beta-galactosidase in serum. Experimental & Clinical Hepatology. 2013; 9: 9-12. (MNiSW = 6).

26.     Raczkowska K, Zalewska-Szajda B, Chojnowska S, Kępka A, Raczkowski K, Waszkiewicz N, Siedlecka-Czykier E, Dadan J, Snareka J, Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD.Izoenzymy A i B lizosomalnej N-acetylo-beta-D-heksozoaminidazy
w surowicy i moczu chorych żywionych pozajetowo.
Polski Merkuriusz Lekarski. 2013; 34(203): 259-262. (MNiSW = 7).

27.     Chojnowska S, Minarowska A, Knaś M, Niemcunowicz-Janica A, Kołodziejczyk P, Zalewska-Szajda B, Kępka A, Minarowski Ł, Waszkiewicz N, Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD.Lysosomal exoglycosidases in nasal polyps. Otolaryngologia Polska. 2013; 67(4): 192-197. (MNiSW = 7).

28.     Zagór M, Minarowska A, Knaś M, Krajewska K, Niemcunowicz-Janica A, Marciniak J, Bierć M, Zaniewska A, Minarowski Ł, Jackowska A, Jackowski T, Zwierz K, Szajda SD.N-acetyl-beta-hexosaminidase in chronic tonsillitis and tonsillar hypertrophy. Otolaryngologia Polska. 2013; 67(4): 204-208. (MNiSW = 7).

29.     Chojnowska S, Minarowska A, Waszkiewicz N, Kępka A, Zalewska-Szajda B, Gościk E, Zwierz K, Olszewska E, Konarzewska – Duchnowska E, Minarowski Ł,  Ładny JR, Szajda SD. The activity of N-acetyl-beta-D-hexosaminidase A and B and beta-glucuronidase in nasal polyps and hypertrophic nasal concha. Otolaryngologia Polska. 2013; s. 1-5. (MNiSW = 7).

30.     Szajda SD, Zalewska-Szajda B, Waszkiewicz N, Dadan J, Zwierz K, Ładny JR.Ocena aktywności izoenzymów A i B N-acetylo-beta-D-heksozoaminidazy
w tkankach raka jelita grubego.
Nowa Medycyna. 2013; 1: 12-15. (MNiSW = 4).

31.     Raczkowska K, Zalewska-Szajda B, Raczkowski K, Knaś M, Snarska J, Zwierz K, Ładny JR, Szajda S.Poszukiwanie mierników zaburzeń metabolicznych powodowanych przez żywienie pozajelitowe – przydatność oceny aktywności egzoglikozydaz surowicy.Medycyna Metaboliczna. 2013; 17(2): 35-40. (MNiSW = 4).

32.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Zalewska A, Waszkiewicz M, Repka B, Knaś M, Konarzewska B, Szulc A, Zwierz K, Ładny JR, Mierzyńska K, Szajda SD.Serum and urinary aplha-mannosidase in acute alcohol intoxication. Experimental & Clinical Hepatology. 2013; 9: 5-8. (MNiSW = 6).

33.     Raczkowska K, Zalewska-Szajda B, Raczkowski K, Knaś M, Chojnowska S, Waszkiewicz N, Kępka A, Snarska J, Doroszkiewicz E, Konarzewska E, Dadan J, Kowal K, Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD.The activity of N-acetyl-beta-D-hexosaminidase in serum and urine of parenterally fed patients. Experimental & Clinical Hepatology. 2013; 9: 1-4. (MNiSW = 6).

34.     Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Chojnowska S, Zalewska A, Gościk E, Szulc   A, Zwierz K. Beta-heksozoaminidaza w ślinie jako marker uzależnienia od alkoholu. Polski Merkuriusz Lekarski 2013; 200: 5-8. (Medline, MNiSW – 7).

35.     Kępka A, Minarowska A, Minarowski Ł, Waszkiewicz N, Chojnowska S, Trochimowicz L, Zwierz K, Chyczewska E, Szajda SD.Serum and urinary carnitine in children with cystic fibrosis. Progress in Health Sciences. 2013; 3(1): 13-18. (MNiSW = 7).

36.     Chojnowska S, Kępka A, Waszkiewicz N. Kołodziejczyk P, Konarzewska –Duchnowska E, Ościłowicz K, Cabaj-Wiater I, Sowizdraniuk J, Dzięcioł J, Ładny JR, Zwierz K, Szajda SD.  Etiopathogenesis of nasal polyps . Prog Health Sci 2013, 3(2), 151- 159.(MNiSW 7,0).

37.     Waszkiewicz N, Chojnowska S, Zalewska A, Zwierz K, Szulc A, Szajda SD. Salivary exoglycosidases as a marker of alcohol dependence. Alcohol and Alcoholism 2014; doi: 10.1093/alcalc/agu005. (Medline, MNiSW – 35, IF – 1,956).

38.     Waszkiewicz N, Jelski W, Zalewska A, Szulc A, Szmitkowski M, Zwierz K, Szajda SD. Salivary alcohol dehydrogenase in nonsmoking and smoking alcohol dependent persons. Alcohol 2014; doi: (Medline, MNiSW – 25, IF – 2,255).

39.     Kratz EM, Waszkiewicz N, Kałuża A, Szajda SD, Zalewska-Szajda B, Szulc A,    Zwierz K, Ferens-Sieczkowska M. Glycosylation changes at the salivary   glycoproteins of alcohol-dependent patients: A pilot study. Alcohol and Alcoholism   2014; 49(1): 23-30. (Medline, MNiSW – 35, IF – 1,956).

40.      Chojnowska S, Zalewska A, Knaś M, Waszkiewicz N, Waszkiel D, Kossakowska A, Zwierz K. Determination of lysosomal exoglycosidases in human saliva. Acta Biochimica Polonica 2014; 61(1): 85-90. (Medline, MNiSW – 15, IF – 1,185).

41.     Chojnowska S, Minarowska A, Waszkiewicz N, Kępka A, Zalewska-Szajda B,  Gościk E, Kowal K, Olszewska E, Konarzewska-Duchnowska E, Minarowski Ł,

42.     Zwierz K, Ładny JR, Szajda SD. The activity of N-acetyl-beta-D-hexosaminidase A    and B and beta-glucuronidase in nasal polyps and hypertrophic nasal concha. .  Otolaryngologia Polska 2014; 68(1): 20-24. (Medline, MNiSW – 7).

43.     Raczkowska K,  Szajda SD, Raczkowski K, Chojnowska S, Kępka A, Ościłowicz K, Szymańska A, Konarzewska-Duchnowska E, Dąbrowska E,  Knaś M, Jadwiga Snarska, Bartłomiej Biedziuk, Krzysztof Zwierz, Napoleon Waszkiewicz, Jerzy Robert Ładny. Relation of lysosomal exoglycosidases activity in serum of patients fed parenterally with nutrient mixtures – preliminary study = Mieszaniny żywieniowe a aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w surowicy krwi chorych żywionych parenteralnie – doniesienie wstępne.Post.NaukMed.,2014,27,(6),s.369-375 (MNiSW: 6.000).

44.     Magdalena Świderska, Barbara Choromańska, Ewelina Dąbrowska, Emilia Konarzewska-Duchnowska, Katarzyna Choromańska, Grzegorz Szczurko, Piotr Myśliwiec, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ładny, Krzysztof Zwierz. The diagnostics of colorectal cancer.Contemp.Oncol.,2014:18,1,1-6. (IF=0.215, MNiSW: 15).

45.     Alina Kępka, Sylwia Chojnowska, Osazee E. Okungbowa, Krzysztof Zwierz: The role of carnitine in the perinatal period. Dev Period Med. 2014,18(4),417-425. (MNiSW 7).

46.     Fiega E, Chilińska J.Z., Krajewska – Kułak E., Wróblewska KH, Szymańska AL. Opinie studentów łomżyńskich uczelni i pielęgniarek na temat legalizacji eutanazji.
W drodze do brzegi życia. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej –Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Tom XII.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu. Białystok 2014;s. 158-171. (MNiSW 4).

47.     Wróblewska KH, Szymańska AL, Fiega E, Krajewska-Kułak E, Chilińska JZ, Brzozowska – Przychodzeń K. Postawy ratowników medycznych i pielęgniarek wobec śmierci pacjentów. W drodze do brzegi życia. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej –Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Tom XII. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu. Białystok 2014; s. 317-338. (MNiSW 4).

48.     Napoleon Waszkiewicz, Sławomir Dariusz Szajda, Szulc Agata, Zwierz Krzysztof . Binge drinking and tuberculosis prevention, Tuberculosis. xxx,2015, 1-2. (IF 3,503; MNiSW :30).

49.     Napoleon Waszkiewicz. Sławomir Dariusz Szajda, Emilia Konarzewska-Duchnowska, Beata Zalewska-Szajda, Robert Gałązkowski, Anna Sawko, Halim Nammouus, Agata Szulc, Krzysztof Zwierz,  Jerzy  Robert Ładny. Serum β-glucuronidase as a potential colon cancer marker: a preliminary study. Post Hig Med Dośw (on line ),2015, 436-439(IF = 0,761; MNiSW = 15).

 

III.             Komunikaty zjazdowe

 

1.         Ptaszyńska-Sarosiek I, Waszkiewicz N, Szajda SD, Wardaszka Z, Niemcunowicz-Janica A, Szulc A, Zwierz K.Aktywność N-acetylo-Beta – heksozoaminidazy
w moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym oraz ciele szklistym oka u osób zmarłych
z powodu zatrucia alkoholem etylowym. W:
XXX Konferencja Toksykologów Sądowych, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej
 i Kryminologii, Augustów, 15-17.05.2013. Materiały konferencyjne, s. 67-68.(WSZOZ TWP – Łomża ).

2.          Chojnowska S, Szajda SD, Ptaszyńska-Sarosiek I, Kępka A, Waszkiewicz N, Wincenciak M, Snarska E, Wardaszka Z, Ładny JR, Niemcunowicz-Janica A, Zwierz K. Aktywność N-acetylo-beta-heksozoaminidazy w surowicy z hemolizą. W: XXX Konferencja Toksykologów Sądowych, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, Augustów, 15-17.05.2013. Materiały konferencyjne. s. 69. (WSZOZ TWP –Łomża ).

3.         Kępka A, Waszkiewicz N, Szajda SD, Chojnowska S, Zalewska-Szajda B, Supronowicz Z, Ładny JR, Zwierz K. Concentration of plasma carnitine in chronic alcoholics during abstinence. Experimental & Clinical Hepatology, 2013; 9: A20.(WSZOZ TWP – Łomża).

4.         Szajda SD, Waszkiewicz N, Zalewska-Szajda B, Waszkiewicz M, Chojnowska S, Zalewska A, Szulc A, Kępka A, Repka B, Zwierz K, Ładny JR. Immunoglobulina M śliny jako marker uzależnienia od nikotyny. Current Problems of Psychiatry, 2013; 14, 2 suppl.: 175. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich „Między neurobiologią
a środowiskiem” Lublin, 27-29 czerwca 2013. (WSZOZ TWP – Łomża).

5.         Waszkiewicz N, Chojnowska S, Szajda SD, Zalewska A, Konarzewska B, Szulc A, Wojtulewska-Supron A, Popławska R, Markowski T, Ładny JR, Zwierz K.Wskaźnik beta-HEX A% w ślinie jako marker uzależnienia od alkoholu. Current Problems of Psychiatry2013; 14, 2 suppl., s. 178-179. XLIV Zjazd psychiatrów Polskich „Między neurobiologią a środowiskiem” Lublin, 27-29 czerwca 2013. (WSZOZ TWP – Łomża).

6.         Kępka A, Waszkiewicz N, Szajda SD, Chojnowska S, Zalewska-Szajda B, Supronowicz Z, Dobosz M, Ładny JR, Zwierz K* The effect of daily dose and duration of alcohol dependence on the concentration of carnitine in plasma Materiały XVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego . Mikołajki 29-31 maja 2014. Str. 52. (WSZOZ TWP – Łomża)

7.         Waszkiewicz N, Olański W, Chojnowska S, Szajda SD, Popławska R, Simonienko K, Wygnał R, Kwiatkowski M, Repka B*, Szulc A, Konarzewska A, Wasilewska A, Malka M, Ładny JR, Zwierz K*. Serum β-hexosaminidase A in adolescens acutely intoxicated by the alcohol. Materiały XVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego . Mikołajki 29-31 maja 2014. Str. 57. (WSZOZ TWP – Łomża).

8.         Zwierz K*, Repka B*, Olański W, Chojnowska S, Szajda SD, Waszkiewicz N, Liwoch-Lenartowicz N, Klimowicz K, Ratkiewicz D, Dzierżanowski K, Markowski T, Kępka A, Wasilewska A. The activity of serum α-mannosidase in adolescens admitted to Hospital Emergency Department due to acute alkohol intoxication. Materiały XVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego . Mikołajki 29-31 maja 2014. Str. 57. (WSZOZ TWP – Łomża).

9.         Szajda SD, Olański W, Chojnowska S, Szulc A, Wasilewska A, Zwierz K*, Repka B*, Kicel K, Mielech W, Plesa K, Pawłowicz P, Waszkiewicz N, Ładny JR. Serum α-fucosidase in alcohol intoxicated adolescens. Materiały XVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego . Mikołajki 29-31 maja 2014. Str. 57. (WSZOZ TWP – Łomża).