Seminarium dla ratowników medycznych „Zatrucia w praktyce ratownika medycznego” 8 pkt. edukacyjnych

Zapraszamy na seminarium dla ratowników medycznych
„Zatrucia w praktyce ratownika medycznego”
8 pkt. edukacyjnych.

Termin: 02.11.2022 (środa ) godz.: 8:00

Miejsce: Siedziba WSOZ TWP, ul. Mickiewicza 59, Łomża

Bliższe informacje pod nr telefonu: 86 218 31 97

ZAPRASZAMY !!!

Koszt: 150 PLN

Wpłaty na nr konta : 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Imię i nazwisko oraz seminarium 2 LISTOPADA 2022”


Seminarium dla ratowników medycznych „Wirusowe zapalenie wątroby…” 8 pkt. edukacyjnych

Zapraszamy na seminarium dla ratowników medycznych

„Wirusowe zapalenie wątroby: HAV – Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A, HBV – Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B, HCV – Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C. AIDS i WIRUS HIV. Zakażenia szpitalne (zakładowe) i jatrogenne, zakażenia przenoszone drogą krwi i profilaktyka zakażeń krwiopochodnych, bakteriemie, posocznica, wstrząs septyczny, lekooporność- Klebsiella pneumoniae, odra, wirus grypy i jego zmienność

Postępowanie z chorym i profilaktyką epidemii w placówkach opieki zdrowotnej..”

8 pkt. edukacyjnych.

Termin: 26.10.2022 (środa ) godz.: 8:00

Miejsce: Siedziba WSOZ TWP, ul. Mickiewicza 59, Łomża

Bliższe informacje pod nr telefonu: 86 218 31 97

ZAPRASZAMY !!!

Koszt: 150 PLN

Wpłaty na nr konta : 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Imię i nazwisko oraz seminarium 26 PAŹDZIERNIKA 2022”


Seminarium dla ratowników medycznych „Organizacja działań ratowniczych w wypadkach masowych na miejscu zdarzenia oraz w SOR” 8 pkt. edukacyjnych

Zapraszamy na seminarium dla ratowników medycznych

„Organizacja działań ratowniczych w wypadkach masowych na miejscu zdarzenia oraz w SOR..”

8 pkt. edukacyjnych.

Termin: 19.10.2022 (środa ) godz.: 8:00

Miejsce: Siedziba WSOZ TWP, ul. Mickiewicza 59, Łomża

Bliższe informacje pod nr telefonu: 86 218 31 97

ZAPRASZAMY !!!

Koszt: 150 PLN

Wpłaty na nr konta : 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Imię i nazwisko oraz seminarium 19 PAŹDZIERNIKA 2022”