XXIII Giełda pomysłów na życie

Giełda pomysłów na życie – targi uczelni wyższych w Łomży

W dniu 21 marca 2024 r. w III Liceum Ogólnokształcącym  w Łomży odbyła się XXIII  Giełda pomysłów na życie.  Wśród 18 Uczelni wyższych,  kilku szkól policealnych  i innych instytucji z regionu i z Polski  była obecna Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.  Uczelnię  reprezentowała  mgr Krystyna Ościłowicz  wraz ze studentami pierwszego roku ratownictwa medycznego(członkami Studenckiego Koła Naukowego) : Adamem Szwajkowskim, Pawłem Bączykiem i Agatą Wierzbowską   W wydarzeniu dodatkowo brali udział doradcy zawodowi.

Na naszym stoisku prezentowana była oferta edukacyjna uczelni w postaci ulotek, gadżetów, oraz bezpośredniej rozmowy z zainteresowanymi.  Przy stoisku uczelni zorganizowano punk pomiaru ciśnienia krwi (BP). Studenci zaprezentowali również  zakładanie specjalnego opatrunku, naukę RKO dla dorosłych , zakładanie kamizelki Keda, unieruchamianie na dece ortopedycznej oraz  zakładanie opatrunku na rany.