KURSY

 1. Kurs doskonalący dla ratowników medycznych – 120 pkt edukacyjnych

  W dniach 27.03.2023 – 04 .04.2023 organizujemy kurs doskonalący dla ratowników medycznych – 120 pkt edukacyjnych
  Cena: 750 -,PLN
  W celu zgłoszenia na kurs prosimy wypełnić formularz.
  Wypełniony formularz należy wysłać:
  1)      mailem ma adres: wszoz@twp.lomza.pl, wpisując w tytule wiadomości : „Kurs 120 pkt”,
  2)      pocztą na adres:  Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 59,
  3)      lub dostarczyć osobiście do Rektoratu Uczelni (adres j.w.)

  Kontakt: 86 218 31 97 lub 508 688 431

  Terminy zajęć:

  cz.1    27.03.2023 – 28.03.2023

  cz.2    30.03.2023 – 31.03.2023

  cz.3    03.04.2023 – 04.04.2023

 2. Kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych. Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, który ma celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań dyspozytora  medycznego. W ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych z póź. zmianami.
 3. Warsztaty, seminaria, szkolenia na punkty edukacyjne dla ratowników medycznych. Formy  w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, który ma celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego. W ramach  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.10.2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z póź. zm.
 4. Kurs KPP Kurs przygotowujący ratowników jednostek współpracujących z z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych,  e w tym w szczególności udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. W ramach ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym z póź. zm.
 5. Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Kursy organizowane w zależności od potrzeb, grup zawodowych takich jak nauczyciele, stomatolodzy, instruktorzy, trenerzy itd.

 

Regulamin Kurs 120 pkt

Regulamin organizacyjny seminarium