KURSY

  1. Kursy doskonalące dla ratowników medycznych 120 punktów. Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, który ma celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego. W ramach  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.10.2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z póź. zm.
  2. Kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych. Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, który ma celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań dyspozytora  medycznego. W ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych z póź. zmianami.
  3. Warsztaty, seminaria, szkolenia na punkty edukacyjne dla ratowników medycznych. Formy  w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, który ma celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego. W ramach  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.10.2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z póź. zm.
  4. Kurs KPP Kurs przygotowujący ratowników jednostek współpracujących z z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych,  e w tym w szczególności udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. W ramach ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym z póź. zm.
  5. Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Kursy organizowane w zależności od potrzeb, grup zawodowych takich jak nauczyciele, stomatolodzy, instruktorzy, trenerzy itd.