KURSY

 1. Kursy doskonalące dla ratowników medycznych 120 punktów. Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, który ma celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego. W ramach  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.10.2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z póź. zm.


  UWAGA! W dniach 26.08 – 02.09.2020
  organizujemy kurs doskonalący dla ratowników medycznych – 120 pkt edukacyjnych
  Cena: 550 -,PLN
  W celu zgłoszenia na kurs prosimy wypełnić formularz.

  Wypełniony formularz należy wysłać:
  1)      mailem ma adres: wszoz@twp.lomza.pl, wpisując w tytule widomości : „Kurs 120 pkt”.
  2)      pocztą na adres:  Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, 18-400 Łomża, Mickiewicza 59.
  3)      lub dostarczyć osobiście do Rektoratu Uczelni (adres j.w.)

  Kontakt: 86 218 31 97 lub 508 688 431

  Harmonogram zajęć:

  26.08.2020 (środa) – 8:00 – 14:45

  27.08 2020 ( czwartek) 9:50 – 16:20 ( gr I) 17:10 ( gr II)

  28.08.2020 (piątek) 9:00 – 16:15 (gr I) 15:20 ( gr II)

  31.08.2020 (pon.) 8:00 – 14:30 (gr I) 14:15 (gr II)

  01.09.2020 (wtorek) 8:00 – 14:15  (gr I)  14:30 ( gr II)

  02.09.2020 (środa)  – 8:00 – 15:00  –  od 12:00 egzamin

 2. Kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych. Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, który ma celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań dyspozytora  medycznego. W ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych z póź. zmianami.
 3. Warsztaty, seminaria, szkolenia na punkty edukacyjne dla ratowników medycznych. Formy  w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, który ma celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego. W ramach  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.10.2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z póź. zm.
 4. Kurs KPP Kurs przygotowujący ratowników jednostek współpracujących z z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych,  e w tym w szczególności udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. W ramach ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym z póź. zm.
 5. Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Kursy organizowane w zależności od potrzeb, grup zawodowych takich jak nauczyciele, stomatolodzy, instruktorzy, trenerzy itd.