Dokumenty

Uchwała Nr 1.2022 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży z dnia 28.01.2022 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię

Załączniki do uchwały nr 1/2022: wzorce dyplomów i opis zabezpieczeń technicznych 

 

DYPLOM ukończenia studiów I stopnia – informacje dotyczące weryfikacji dokumentu:

  1. Dyplom o wzorze zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni zostaje wprowadzony do obrotu z dniem 28.01.2022 r.
  2. Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego (dyplomu w wyżej wymienionym wzorze) została ustalona na dzień 1.07.2022 r.
  3. Okres ważności dokumentu publicznego (dyplomu w wyżej wymienionym wzorze) został ustalona na – bezterminowy
  4. Nie określa się daty zakończenia wydawania dokumentu publicznego (dyplomu w wyżej wymienionym wzorze).
  5. Pliki graficzne – Widok ogólny wzorca dyplomu oraz jego elementy charakterystyczne
  6. Pliki graficzne – Elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dyplomu pierwszego stopnia oraz opis sposobu dokonywania weryfikacji