Egzamin dyplomowy studentów kierunku Ratownictwo medyczne

W dniach 25 – 26 czerwca odbył się egzamin dyplomowy studentów kierunku Ratownictwo medyczne. Z dumą informujemy, że wszyscy zdali egzamin i uzyskali tytuł ratownika medycznego.

Gratulujemy absolwentom i życzymy samych sukcesów!