Złoty Krzyż Zasługi dla prof. dr hab. Sławomira Dariusza Szajdy

Złoty Krzyż Zasługi dla Profesora naszej Uczelni

Dnia 12 marca 2024 r o godzinie 13:00 w biurze Wojewody Podlaskiego zostało wręczone prof. dr hab. Sławomirowi Dariuszowi Szajdzie odznaczenie – Złoty Krzyż Zasługi.

Wręczenia dokonał osobiście Pan Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski w obecności JM Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży dr Marka Wincenciaka.

Odznaczenie zostało przyznane Panu Profesorowi na wniosek  Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  TWP w Łomży za pośrednictwem  MEiN,   postanowieniem Prezydenta RP z dnia 10 października 2023r.


Zbiórka na dzieci z Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku

Dzięki zbiórce środków pieniężnych Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego zakupiło i przekazało 46 sztuk pluszaków dla dzieci z Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku. Zbiórka studentów SKN RM oraz pozostałych zainteresowanych wyniosła 1920 zł. Koszt maskotek to ponad  2400 zł. Pozostała kwota została sfinalizowana przez opiekuna i przewodnicząca SKN RM. Cieszymy się z takiej inwestycji, bo w naszych oczach Mali Pacjenci są bohaterami, którzy walczą codziennie o własne szczęście i udowadniają, jak są wspaniali i bardzo dzielni. Ta pomoc jest bezcenna, trzymamy kciuki za każde uratowane życie.

Zbiórka na dzieci z Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku


Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2023


Nowa lokalizacja pracowni medycznych czynności ratunkowych

Nowa lokalizacja pracowni medycznych czynności ratunkowych

W trosce o poprawę warunków studiowania, w szczególności dotyczących przedmiotów zawodowych, kształtujących umiejętności praktyczne z zakresu medycznych czynności ratunkowych i  medycyny ratunkowej, władze Uczelni postanowiły przenieść Pracownię medycznych czynności ratunkowych do budynku przy ul. Studenckiej 11 w Łomży.

Przeprowadzka do nowej pracowni nastąpiła na początku grudnia 2023 r.