Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Komercjalizacja i transfer wyników działalności naukowej z uczelni do otoczenia gospodarczo-społecznego”

Zaproszenie na konferencję

Zachęcamy pracowników i studentów naszej uczelni do udziału w organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Komercjalizacja i transfer wyników działalności naukowej z uczelni do otoczenia gospodarczo-społecznego”.

Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2024 roku w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Mickiewicza l.
Celem konferencji jest podsumowanie realizacji projektu pt. „Transfer wyników B + R z uczelni województwa podlaskiego do otoczenia gospodarczo-społecznego”, finansowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa” (NDS/548731/2022/2022), a ponadto ocena ustawowego modelu komercjalizacji wyników działalności naukowej w uczelniach, praktyk uczelni z województwa podlaskiego dotyczących procesu komercjalizacji wiedzy, wskazanie problemów i barier dotyczących współpracy uczelni z biznesem.

Program konferencji 13 czerwca 2024