Złoty Krzyż Zasługi dla prof. dr hab. Sławomira Dariusza Szajdy

Złoty Krzyż Zasługi dla Profesora naszej Uczelni

Dnia 12 marca 2024 r o godzinie 13:00 w biurze Wojewody Podlaskiego zostało wręczone prof. dr hab. Sławomirowi Dariuszowi Szajdzie odznaczenie – Złoty Krzyż Zasługi.

Wręczenia dokonał osobiście Pan Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski w obecności JM Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży dr Marka Wincenciaka.

Odznaczenie zostało przyznane Panu Profesorowi na wniosek  Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  TWP w Łomży za pośrednictwem  MEiN,   postanowieniem Prezydenta RP z dnia 10 października 2023r.