VI Konferencja Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży

 

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Profilaktyka nowotworów”, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r.o godz.1000w Auli II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ul. Plac Kościuszki 3.

Honorowy Patronat:

Marszałka Województwa Podlaskiego

JM Rektora Uniwersytetu Medycznego

w Białymstoku

 

VI Konferencja Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży

„Profilaktyka nowotworowa”

Łomża, 21 kwietnia 2016 roku

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i własnym mam zaszczyt zaprosić Państwa na VI Konferencję Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży poświęconą tym razem profilaktyce nowotworowej.

U ludzi występuje ponad 100 różnych nowotworów złośliwych, wiele jest mniej poznanych ze względu na złożoną etiologię. Nowotwory atakują bardzo podstępnie bez wywoływania objawów w początkowej fazie rozwoju. Nowotwory złośliwe rozpoznawane zwykle w zaawansowanym stanie choroby powodują tragedie osobiste i rodzinne, oraz olbrzymie wydatki z naszej wspólnej państwowej kasy przeznaczone na ochronę zdrowia. Niemniej dzięki poznaniu głównych czynników ryzyka w połączeniu z wczesną diagnostyką i leczeniem możliwe jest zapobieganie wielu niepotrzebnym zgonom i olbrzymim wydatkom, jeżeli odpowiednie informacje dotyczące profilaktyki nowotworów trafią „pod strzechy”.

Do wybrania Profilaktyki Nowotworowej jako tematu dorocznego sympozjum naukowo-szkoleniowego organizowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia w Łomży skłoniła nas wysoka zapadalność na nowotwory złośliwe na Podlasiu i w Polsce, które są drugą przyczyną zgonów po chorobach układu krążenia, a pierwszą do 65 roku życia. Biorąc pod uwagę fakt, że w ponad 40 procentach możemy zapobiec występowaniu raka u ludzi, wybitni eksperci z różnych specjalności onkologicznych przedstawią sytuację w województwie podlaskim, w Polsce i na świecie. Eksperci po przedstawieniu ogólnych informacji na temat konkretnego typu nowotworu mają odpowiedzieć na pytania: co każdy mieszkaniec Podlasia ma robić, a czego nie powinien robić, aby nie zachorować na prezentowany typ nowotworu, a także jakie argumenty (statystyczne, kliniczne, własne doświadczenie eksperta) mają przekonać Podlasianina do przestrzegania zaleceń eksperta. Eksperci przedstawią objawy, związane z początkiem rozwoju nowotworu, które powinny skłonić Podlasianina do udania się do lekarza w czasie, gdy nowotwór jest jeszcze łatwy do całkowitego i taniego wyleczenia. Najważniejszą korzyścią skłaniającą do udziału w naszym sympozjum będzie poznanie wskazówek profilaktycznych przydatnych dla każdego mieszkańca Podlasia. Palenie tytoniu, niezdrowa dieta, brak dostatecznej ilości ćwiczeń fizycznych, ryzyko zakażeń na drodze seksualnej czy nadmierne spożywanie alkoholu są czynnikami odwracalnymi.

W Polsce i w województwie podlaskim rośnie liczba zachorowań na nowotwory złośliwe. Notujemy mniejszą liczbę zgonów spowodowanych nowotworami, dzięki badaniom przesiewowym i zastosowaniu najnowszych, niezwykle drogich, metod leczenia.

Sympozjum na temat Profilaktyki Nowotworów organizowane przez Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia TWP w Łomży wpisuje się w Narodowy Program Zwalczania Nowotworów realizowany od początku 2006 roku, który ma na celu zahamowanie niekorzystnych tendencji polegających na wzroście ilości ludzi zapadających i umierających na raka. Narodowy Program Zwalczania Nowotworów skupia się na wczesnym wykryciu nowotworu złośliwego i stara się zapewnić jak najwcześniejsze leczenie, a nasze sympozjum skupia się na profilaktyce, która jest skuteczniejsza i znacznie tańsza.

Podobnie jak w latach ubiegłych, nasza konferencja będzie miała miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3, w dniu 21 kwietnia, między godziną 10:00 a 16:40. Do dyspozycji Uczestników Sympozjum i mieszkańców Podlasia będzie monografia dotycząca Profilaktyki Nowotworów oparta głównie na doświadczeniach ekspertów występujących na konferencji i uczonych z innych regionów Polski.

 

 

Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia

TWP w Łomży

prof. dr Witold Wincenciak

Sekretariat Naukowy
Siedziba Komitetu Organizacyjnego

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży,
ul. Adama Mickiewicza 59
18-400 Łomża, woj. podlaskie
tel.: 0(86) 216 45 62
email: wszoz@twp.lomza.pl

 

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Krzysztof Zwierz,

Dr. n med. Bożena Antonowicz, dr n. med. Jan Borys, dr n. med. Sylwia Chojnowska, dr n. med. Alina Kępka, dr n. med. Robert Gałązkowski, dr n. med. Zbigniew Paweł Kołodziejczyk, prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny,  dr hab. Sławomir Dariusz Szajda, mgr piel. Krystyna Ościłowicz, dr hab. Napoleon Waszkiewicz, dr hab. Anna Zalewska.

 

Komitet Organizacyjny:

Dr n. med. Stefan Kuroczycki-Saniutycz,

Dr n. med. Krystyna Brzozowska-Przychodzeń, dr Agnieszka Grzeszczuk, dr n. med. Zbigniew Paweł Kołodziejczyk, dr teol. Radosław Kubeł, prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny, student WSZOZ TWP w Łomży Marian Ostrowski, mgr piel. Krystyna Ościłowicz, Mariola Szmyt, Aleksandra Wiszowata, dr n. med. Beata Zalewska-Szajda, dr Zbigniew Wojciech Zwierz.

 

Prowadzący konferencję:

dr hab. Sławomir Dariusz Szajda, dr hab. Napoleon Waszkiewicz, prof. dr hab. Krzysztof Zwierz

Program Konferencji:

1000 – 1020 Powitanie– JM Rektor WZSOZ w Łomży, prof. dr Witold Wincenciakoraz wystąpienia przedstawicieli władz
1020 – 1040 „Biochemia nowotworów złośliwych”– prof. Krzysztof Zwierz: Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
1040 – 1100 „Czy i jak można zapobiec chorobie nowotworowej wątroby”– prof. AnatolPanasiuk, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
1100 – 1120 „ Profilaktyka nowotworów narządów płciowych u kobiet”dr hab. MariuszKuźmicki i prof. Jacek Szamatowicz,Klinika Ginekologii, Uniwersytet  Medyczny w Białymstoku
1120 – 1150 Przerwa na kawę 
1150 – 1210 „Profilaktyka nowotworów skóry”dr hab. Małgorzata Przybyło,
dr Marcelina Janik, dr hab. Dorota Hoja-Łukowicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; dr n.med. Sylwia Chojnowska, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
1210 – 1330 Psychoonkologia” dr hab. Napoleon Waszkiewicz, Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
1330 – 1350 „Fizyczne metody diagnozowania chorób nowotworowych
prof. Anna Kostrzewska, Wyższa Szkoła Zawodowa  Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
1350 – 1430 Poczęstunek
1430 – 1450 „Profilaktyka nowotworów jamy ustnej” dr n. med. Jan Borys,
dr n.med. Bożena Antonowicz, dr hab. Anna Zalewska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; dr Zbigniew Wojciech Zwierz, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku i Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
1450 – 1505 „Otyłość a nowotwory układu pokarmowego”mgr Barbara Pietraszewska, dr hab. Lucyna Ostrowska, Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
1505– 1520 „Diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych” dr hab. Sławomir Dariusz Szajda, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
1520– 1550 Pokaz ratownictwa medycznego.
1550– 1605 „Profilaktyka onkologiczna w działalności inspekcji sanitarnej”
dr Agnieszka Grzeszczuk, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży, dr Zbigniew Wojciech Zwierz, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku i Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
1605– 1620 „Czynniki ryzyka w chorobach nowotworowych” dr n.med. Stefan Kuroczycki-Saniutycz, Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP
w Łomży
1620– 1640 Sesja posterowa Studenckie Koło Naukowe Wydziału Medycyny Ratunkowej i Katastrof Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, opiekun: mgr piel. Krystyna Ościłowicz.