Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Opis kursu:

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Kurs ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Sześciodniowy kurs obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Kurs organizowany jest w oparciu o wysokokwalifikowaną kadrę Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży

Tematyka szkolenia:

 • zdobycie i usystematyzowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia:
  – ocena pacjenta,
  – podstawowe i zaawansowane zabiegi reanimacyjne,
  – techniki dostępu donaczyniowego,
  – zabezpieczenie osoby po urazie,
  – odbieranie porodu,
  – monitorowanie układu krążenia,
  – techniki podawania leków,
  – segregacja poszkodowanych w zdarzeniu masowym,
 • zasady współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa medycznego,
 • zasady korzystania ze środków łączności i GPS,
 • współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
 • organizacja systemu ratownictwa medycznego,
 • psychologiczne aspekty ratownictwa medycznego,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności, jakości i właściwej postawy etycznej.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat lub zaświadczenie o uczestnictwie.

Za ukończenie kursu przyznawane jest 120 punktów edukacyjnych oraz wpis do książeczki doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Kurs jest organizowany dla 20 osób ilość miejsc ograniczona, przed kursem należy wypełnić w sposób czytelny deklarację uczestnictwa, z której dane posłużą do wypisania zaświadczeń.

Koszt szklenia : 550 zł przy grupie 20 osób.

Termin kursu: pierwsza część  13.04.2016 godz.8.00  15.04.2016r.godzina 9.00 Termin  drugiej części zostanie ustalony po pierwszych zajęciach z uczestnikami kursu.

Egzamin  teoretyczny – forma testu. Praktyczny – wykonanie czynności medycznych.

Miejsce kursu:  Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1  – Łomża

Miejsce składania wniosku: Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1  – Łomża

Wpłat należy dokonać na konto:  53 8769 0002 0550 1515 2000 0010  bądź też na bieżąco w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje pod numerem  kom 608421449

Karta zgłoszenia uczestnictwa