seminarium dla ratowników medycznych „Podstawy języka migowego w ratownictwie medycznym”

Zapraszamy na seminarium dla ratowników medycznych „Podstawy języka migowego w ratownictwie medycznym” 8 pkt. edukacyjnych Termin: 21.08.2019 (środa) godz.: 9:00 (… więcej)


seminarium dla ratowników medycznych „Postępowanie ratownicze z ranami oparzeniowymi”

Zapraszamy na seminarium dla ratowników medycznych „Postępowanie ratownicze z ranami oparzeniowymi” 8 pkt. edukacyjnych.         Termin: 14.08.2019 (środa) godz.: 9:00 (… więcej)


seminarium dla ratowników medycznych „Zasady postępowania ratunkowego w stanach nagłych pochodzenia sercowo – naczyniowego”

Zapraszamy na seminarium dla ratowników medycznych „Zasady postępowania ratunkowego w stanach nagłych pochodzenia sercowo – naczyniowego” 8 pkt. edukacyjnych. Termin: 19.07.2019 (… więcej)


Rekrutacja na studia na rok akademicki 2019/2020.

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2019/2020. Kierunek: Ratownictwo medyczne. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Zapraszamy!!!