Kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów (wychowawców)

kurs03

dużo praktyki, ciekawa teoria, zaangażowani , profesjonalni instruktorzy Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  TWP w Łomży, przystępne ceny

 1. 1.  Kurs pierwszej pomocy kierowany do nauczycieli oraz opiekunów, którzy na co dzień mogą mieć styczność z sytuacją zagrożenia zdrowia lub życia dzieci i młodzieży. W sytuacji utraty przytomności, upadku lub złamania, obowiązkiem nauczycieli i opiekunów jest w sposób poprawny szybko
  i skutecznie reagować niosąc niezbędną  profesjonalną pomoc.

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.),
każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.

Na kursie poruszane będą w szczególności stany zagrożenia życia, z jakimi mogą mieć do czynienia na co dzień nauczyciele i opiekunowie. Kurs kładzie szczególny nacisk na rozpoznawanie stanów zagrożenia życia oraz udzielanie pierwszej pomocy dla dzieci. Umiejętności nabyte podczas kursu pozwolą zarówno skuteczniej reagować, ale także wyzwolą w opiekunie pewność siebie i poczucie możliwości podjęcia działania w sytuacji zagrożenia.

 1. 2.     Kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
  z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132
  ).

Przypominamy, że zgodnie z § 10 Obwieszczenia MEN z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, (Dz. U. z dn. 14 października 2013 r. poz. 1217), kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i  innych placówkach oświatowych posiada osoba, która legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757).  Samodzielna realizacja przez nauczyciela zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wymaga od niego ukończenia szkolenia, zorganizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132), potwierdzonego stosownym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Czas trwania szkolenia wynosi 30 godz. dydaktycznych Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia, które stanowią załącznik do w/w rozporządzenia. Zgodnie
z przywołanym rozporządzeniem zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat od daty wydania.

 

Zadbaj o swój rozwój, zdobądź nowe kwalifikacje. Zostań nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy!

 

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu pierwszej pomocy, dysponujemy profesjonalną kadrą instruktorów wykładowców. Nauczymy pierwszej pomocy przedmedycznej w praktyce.

Organizujemy także :

 • Kursy recertyfikacyjne kwalifikowanej pierwszej pomocy dla PSP,  OSP, Policji, MOSiR.
 • Kursy doskonalące dla ratowników medycznych

Cena uzależniona jest od ilości osób.

Zadzwoń, napisz do nas

tel.86 216 45 62,  86 218 31 97; e-mail:  twp@twp.lomza.pl

Zapraszamy.


7 października powraca Wszechnica!

Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora.

Informujemy, że wznawia swoją działalność po przerwie wakacyjnej Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora. Zajęcia rozpoczną się 7 października  (środa)  w siedzibie OR TWP w Łomży, ul. Mickiewicza  59 o godz. 12.00.

Jak zwykle czekają na Państwa ciekawe i aktualne tematy wykładów i profesjonalni, zaangażowani wykładowcy Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.

Proponowane zakresy tematyczne wykładów w bieżącym roku akademickim związane będą z:

– profilaktyką chorób nowotworowych, chorób krążenia,
– metodami leczenia niefarmakologicznego w tym leczenia dietetycznego,
– sytuacjami kryzysowymi takimi jak  depresje i sposoby ich rozwiązywania, zagrożenia zdrowotne i pierwsza pomoc, diagnostyka chorób.

7 października   wykład  n. t.  „Jak przedłużyć życie nawet o 14, 5 r.”  poprowadzi dr n. med. Stefan Kuroczycki-€“Saniutycz.

Zainteresowanych zapraszamy na kurs komputerowy, w organizacji jest sekcja językowa (jęz. angielski).

Mamy nadzieję, że nasza oferta edukacyjna spotka się z Państwa zainteresowaniem

Serdecznie zapraszamy.


Studenci Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia na Pikniku Organizacji Pozarządowych – „Wspólna rodzina-Łomża” 27 czerwca 2015

20150613-0034 20150627-0008 20150627-0016 20150627-0018 20150627-0023 20150627-0025 20150627-0028 20150627-0031 20150627-0040 20150627-0042 20150627-0045 20150627-0046 20150627-0051 20150627-0055 20150627-0056


Oferta Płatnych Praktyk Studenckich w Łomży

OFERTA PŁATNYCH
PRAKTYK STUDENCKICH
w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym w Łomży

praktyki

W związku z uruchomieniem innowacyjnego Centrum Diagnostyczno-Leczniczego w Łomży zapraszamy studentów wszystkich kierunków medycznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć umiejętności praktyczne. Oferujemy pracę w formie płatnych praktyk w Punkcie Informacyjnym Obsługi Pacjenta. Do zakresu obowiązków będzie należało
w szczególności: informowanie o ofercie placówki i zasadach udzielania świadczeń, kierowanie ruchem pacjentów w placówce, obsługa szatni oraz w zależności od posiadanych kompetencji udział w realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych. Rozpoczęcie pracy od 1 września 2015 r.

 

Od studentów oczekujemy:

 • wysokiej kultury osobistej,
 • dobrej komunikacji z pacjentem,
 • autentycznego zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego.

 

Studentom oferujemy:

 • wynagrodzenie za każdą godzinę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnej organizacji,
 • elastyczną formę zatrudnienia w indywidualnie uzgodnionym czasie pracy,
 • dostęp do materiałów do badań do pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o złożenie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) pocztą tradycyjną lub e-mail do dnia 30 lipca 2015 r.

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

18-400 Łomża, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9

tel.: 862 166 556

e-mail: sekretariat@medycynalomza.pl

www.medycynalomza.pl