Pokaz ratowniczy – film

Dnia 8 czerwca 2019 r.,  podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanego przez Caritas Łomża,  studenci III roku naszej uczelni zaprezentowali udzielanie profesjonalnej pomocy poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym.