Opłaty

Zarządzenie Nr 3/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, powtarzanie roku, semestru, oraz przedmiotów w roku akademickim 2019/2020.

Zarzadzenie_Rektora_ws_oplat_2019_2020.pdf