Opłaty

Zarządzenie Nr 4/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, powtarzanie roku, semestru, oraz przedmiotów w roku akademickim 2021/2022.

Zarzadzenie_Rektora_ws_oplat_2021_2022.pdf

 

 

Wpisowe oraz opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na numer konta Uczelni:
53 8769 0002 0550 1515 2000 0010.