prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zwierz


Profesor doktor habilitowany nauk medycznych

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku(AMB). W AMB a potem w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku pracował w Zakładzie Chemii Ogólnej, potem Analitycznej a następnie kierował Zakładem Biochemii Farmaceutycznej. W latach 1971-72 post-doctoral fellow w New York Medical College, NY  (USA). W latach 1990-1993 prorektor ds. Nauki AMB, prezes Zarządu Głównego PT Hepatologicznego(1998-2001), sekretarz ZG (1986-1989) i  przewodniczący (1985-1996) Oddziału Białostockiego  PT Biochemicznego, prezes Z R TWP w Białymstoku od 1991r. Specjalista Wojewódzki ds. Diagnostyki Laboratoryjnej(1971-1972 i 1981-1984).  Visiting profesor Uniwersytetu w Pradze, Hamburgu, Oxfordzie i Lwowie. Członek Ukraińskiej Akademii Nauk od 1993. Promotor19 rozpraw doktorskich oraz 67 prac magisterskich. Autor  210 pełnych publikacji naukowych, 3 rozdziałów w monografiach międzynarodowych, wielu referatów plenarnych oraz komunikatów na zjazdach krajowych i zagranicznych.