dr n. med. Stefan Kuroczycki-Saniutycz


Doktor nauk medycznych

Data urodzenia: 2 wrzesień 1947 r.

e-mail: s.kuroczycki@poczta.onet.pl

W roku 1977 uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i prawo do używania tytułu. W 1978 zdobył specjalizację w zakresie medycyny społecznej, a 1980 r. z zakresu organizacji ochrony zdrowia, jak również w 1997 r. tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie epidemiologii. Dnia 16.04.2004 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowie publiczne, a w 2008 r. tytuł naukowy doktora medycyny na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Analiza wybranych zagadnień epidemiologii padaczki w województwie podlaskim”.

W czasie pełnienia funkcji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu był organizatorem dwóch Międzynarodowych Konferencji Naukowo Szkoleniowych dotyczących zdrowia publicznego i zagrożeń transgranicznych.

Niektóre z naukowych publikacji:

  • Polish J.of Environ. Stud. Vol. 17, No. 6 (2008), 981-984: „Mercury Eradication In Healthcare Services” – a Health Promotion Programme,
  • Seminarium Ogólnokrajowe Nowoczesne techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie w aspekcie modernizacji istniejących obiektów szpitalnych: „Ścieki i odpady szpitalne – problem utylizacyjny?”,
  • Konferencja Naukowa „Zakażenia ogólnoustrojowe – współczesne zagrożenie”: „Wyzwanie dla epidemiologów – czy wszystkie choroby mają podłoże infekcyjne”,
  • II Konferencja Medycyny Podróży: „Granica Unii Europejskiej w województwie podlaskim a problem WZW typu A”,
  • Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007,XXXIV, Nr 3/4: „Jakość zdrowotna środków spożywczych i przedmiotów użytku w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem powiatu piskiego”,
  • II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”: „Przemieszczanie się ludności i towarów w obszarze przygranicznym jako środowiskowe zagrożenie zdrowia mieszkańców”,
  • Safety Promotion Research A Public Health Approach to Accident and Injury Prevention.