dr Krystyna Brzozowska-Przychodzeń


Doktor

Autor i współautor 14 prac naukowych z dziedziny biologii, swoje prace naukowe prezentowała na zjazdach naukowych hydrobiologów polskich. Brała aktywny udział w pracach naukowych Zakładu Biologii Ogólnej Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Uniwersytet Medyczny). Uczestniczyła w programie rządowym współpracy Akademii Medycznej z przemysłem na rzecz regionu. Przez kilka lat była przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika Oddział Białystok oraz Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Oddział Białostocki PTP im. M. Kopernika. Obecnie jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.